Valg 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Husk å stemme 9. september 2019! På denne siden vil du finne oppdatert og relevant informasjon om valget.

Her kan du stemme på valgdagen

I Skien kommune kan du stemme søndag 8. september og mandag 9. september. Husk å ta med deg legitimasjon når du skal avgi din stemme. Vi legger ut mer informasjon om hvor man kan stemme når dette er klart. 

Forhåndsstemming - tidligstemming

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 12.august og varer fram til og med 6.september 2019. Du kan forhåndsstemme på Skien servicesenter og Skien bibliotek. 
Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i dette tidsrommet eller på valgdagen, kan du fra 1.juli henvende deg til Skien servicesenter, Henrik Ibsensgate 2 og avtale tid for å avgi stemme. Tlf. 35 58 10 10 eller servicesenteret@skien.kommune.no
Ta med godkjent legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort. 

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan forhåndsstemme hjemme. Ta kontakt med Servicesenteret på telefon 35 58 10 00 for nærmere avtale.

Forhåndsstemme i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din utenfor eget fylke, bruker du en såkalt generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på hvilket parti du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. 

Du må ta med legitimasjon for å få stemme, og det er fint om du tar med valgkort. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvem har stemmerett?

Manntallet viser hvem som har stemmerett.  Det er folkeregisteradressen per 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Skien kommune legges ut til offentlig ettersyn på Skien bibliotek og Skien servicesenter i løpet av uke 29. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Skien
Postboks 158
3701 Skien

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. 

Valglister - kommunevalget 2019

Listeforslagene ble behandlet og godkjent av valgstyret 20. mai.

Her er valglistene: 

Godkjente valglister 2019.pdf

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se også: 

Publisert: 13.07.2017 10:36
Sist endret: 10.07.2019 10:57