Valg 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. På denne siden vil du finne oppdatert og relevant informasjon om valget.

Her kan du stemme på valgdagen

I Skien kommune kan du stemme søndag 8. september og mandag 9. september. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon når du skal avgi din stemme. 

KretsValglokaleSøndag 08.09Mandag 09.09
Sentrum sør Ibsenhuset 16.00 - 21.00  09.00 - 21.00
Sentrum nord Mæla ungdomsskole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Skienshallen Gimsøy ungdomsskole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Gjerpen Gjerpen ungdomsskole 16.00- 21.00 09.00 - 21.00
Gulset Gulsethallen 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Klyve Kongerød ungd.skole - flerbrukshall 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Menstad/Bølehøgda Menstadungd.skole - flerbrukshall 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Skotfoss Skotfoss skole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Åfoss Åfoss skole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Svanvik Svanvik skole 16.00 - 21.00 12.00 - 21.00
Melum Melum skole 16.00 - 21.00 12.00 - 21.00
Valebø Valebø gamle skole 16.00 - 18.00 16.00 - 21.00

Forhåndsstemming 

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 12. august og varer fram til og med 6.september 2019. Du kan forhåndsstemme på Skien servicesenter og Skien bibliotek. Du kan i år også forhåndsstemme på kjøpesenterne Herkules, Gulsetsenteret, Arkaden og Lietorvet.

Åpningstider for forhåndsstemming:

Skien servicesenter:
Mandag-fredag (12. august - 6.september): 09:00-16:00 

Skien Bibliotek:
Mandag-torsdag (12. august – 5. september: 08:00-19:00 )
Fredag (16. august - 6. september): 08:00-17:00 
Lørdag (17. august – 31. august): 10:00-14:00 

Gulsetsenteret:
Mandag 26. august: 15.00-19.00
Tirsdag 27. august: 14.00-18.00              

Lietorvet:
Onsdag 28. august: 10.00-20.00
Torsdag 29. august: 10.00-20.00
Herkules:
Fredag 30. august: 10.00-20.00
Lørdag 31. august: 10.00-18.00

Arkaden:
Mandag 2. september: 10.00-20.00
Tirsdag 3. september: 10.00-20.00

Tidligstemming

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i tidsrommet for ordinær forhåndsstemming eller på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til Skien servicesenter, Henrik Ibsensgate 2 og avtale tid for å avgi stemme. Tlf. 35 58 10 10 eller servicesenteret@skien.kommune.no

Ta med godkjent legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort. 

Her kan du lese mer om tidligstemming i Skien kommune

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan forhåndsstemme hjemme. 

Frist levere søknad om ambulerende stemmegivning:
Onsdag 4. september kl. 15:00. Ta kontakt med Skien servicesenter på tlf. 35 58 10 00

Forhåndsstemming på institusjoner

Se oppslag på institusjonen om tid og sted:

Melum bo- og servicesenter

Skien helsehus

Lyngbakken bo- og behandlingssenter

Haugsåsen bo- og behandlingssenter

Telemark fengsel avd. Skien

Gulset sykehjem og bokollektiv

Klyvetunet kultur- og aktivitetssenter

Gjerpen sykehjem og bokollektiv

Bakkane bo- og behandlingssenter

Borgestadklinikken avd. Borgestad og Skien

Rødmyr bofellesskap

Sykehuset Telemark

Forhåndsstemme i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din utenfor eget fylke, bruker du en såkalt generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på hvilket parti du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. 

Du må ta med legitimasjon for å få stemme, og det er fint om du tar med valgkort. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvem har stemmerett?

Manntallet viser hvem som har stemmerett.  Det er folkeregisteradressen per 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Skien kommune legges ut til offentlig ettersyn på Skien bibliotek og Skien servicesenter i løpet av uke 29. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Skien
Postboks 158
3701 Skien

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. 

Valglister - kommunevalget 2019

Listeforslagene ble behandlet og godkjent av valgstyret 20. mai.

Her er valglistene: 

Godkjente valglister 2019.pdf

Elektronisk valgkort

Skien er en av 18 kommuner som deltar i et forsøk med elektroniske valgkort i forbindelse med årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Du får valgkortet i en SMS fra Valg.no.

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se også: 

Publisert: 13.07.2017 10:36
Sist endret: 22.08.2019 09:59