Valg 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I år er det stortings- og sametingsvalg i Norge. På denne siden vil du finne oppdatert og relevant informasjon om valget.

Her kan du stemme på valgdagen

I Skien kommune kan du stemme søndag 12. september og mandag 13. september. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon når du skal avgi din stemme. 

Merk: Dersom du ønsker å stemme på sametingsvalget gjøres dette på Ibsenhuset.

KretsValglokaleSøndag 12.09Mandag 13.09
Sentrum sør Ibsenhuset 16.00 - 21.00  09.00 - 21.00
Sentrum nord Mæla ungdomsskole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Skienshallen Gimsøy ungdomsskole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Gjerpen Gjerpen ungdomsskole 16.00- 21.00 09.00 - 21.00
Gulset Gulsethallen 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Klyve Kongerød ungd.skole - flerbrukshall 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Menstad/Bølehøgda Menstadungd.skole - flerbrukshall 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Skotfoss Skotfoss skole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Åfoss Åfoss skole 16.00 - 21.00 09.00 - 21.00
Svanvik Svanvik skole 16.00 - 21.00 12.00 - 21.00
Melum Melum skole 16.00 - 21.00 12.00 - 21.00
Valebø Valebø gamle skole 16.00 - 18.00 16.00 - 21.00

Valgkort

Alle med unntak av disse får valgkortet tilsendt i sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn:

  • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
  • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.

Disse to gruppene vil få valgkort på papir tilsendt i posten.

Forhåndsstemming 

Ordinær forhåndsstemming starter på Arkaden og Biblioteket (hhv H&M-lokalet 1. etg og Hedvigs hybel) 10. august, og pågår tom 10. september. Det blir også forhåndsstemming på Lietorvet, Herkules og Gulsetsenteret, to dager på hvert sted.

Åpningstider for forhåndsstemming:

Skien bibliotek:

Mandag-torsdag kl. 08:00 – 19.00
Fredag kl. 08:00 – 16:00

Stevneplassen:

Personer med stemmerett som skal vaksineres i uke 36har mulighet til å forhåndsstemme på vaksinesenteret på Stevneplassen. Dette skjer i åpningstiden fra kl.08.30 til kl.15.30.

På kjøpesenter:

Arkaden:

Mandag - fredag i perioden 10.august – 9.september kl. 11:00 – 18.00
Fredag 10.september kl. 11:00 – 15:00

Gulsetsenteret:

Onsdag 1.september kl. 15:00 – 19:00
Torsdag 2.september 15:00 – 19:00

Herkules:

Fredag 3.september kl. 10:00 – 20:00
Lørdag 4.september kl. 10:00 – 18:00

Lietorvet:

Mandag 6.september kl. 10:00 – 20:00
Tirsdag 7.september kl. 10:00 – 20:00

Tidligstemming

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i tidsrommet for forhåndsstemming eller på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til Skien Servicesenter for å avtale tid for å avgi stemme.

Ta med godkjent legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Her kan du avtale tidligstemming:

Skien Servicesenter, Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2.

E-post: servicesenteret@skien.kommune.no

Tlf. 35 58 10 00

Hjemmestemming

Tilbudet om hjemmestemming er for velgere som pga sykdom eller uførhet ikke har noen mulighet til å komme seg til et valglokale.

Hjemmestemming i Skien gjennomføres torsdag 9.september og fredag 10.september i tidsrommet kl. 8:00 – 15:00.

Ring Servicesenteret på telefon 35 58 10 00 eller send e-post til Servicesenteret@skien.kommune.no for å avtale tid for å stemme hjemme.

Vi setter pris på at du kontakter oss så snart som mulig for å avtale tid, men siste frist er 10. september kl. 10:00.

Er du i isolasjon/karantene pga covid-19?

Velgere som er i karantene og som kan komme seg til valglokalet uten å bruke offentlig transport, kan stemme i eget lokale på Ibsenhuset mandag kl. 10-14. Følg skilting og bruk munnbind.

Velgere som er i isolasjon, eller i karantene og ikke kan komme til Ibsenhuset uten å bruke offentlig transport, kan kontakte Skien kommune på tlf 45 27 85 11 senest mandag 13.9. kl. 10 for avtale om hjemmestemming. Hjemmestemmingen utføres på mandag 13.9.

Forhåndsstemming på institusjoner

Melum bo- og servicesenter:

Mandag 30.august kl. 10:00 – 13:00

Skien helsehus:

Tirsdag 31.august kl. 10:00-13:00

Lyngbakken bo- og behandlingssenter:

Tirsdag 31.august kl. 10:00-13:00

Haugsåsen bo- og behandlingsenter:

Onsdag 1.september kl.10:00 – 13:00

Telemark fengsel avd. Skien:

Onsdag 1.september kl. 12:00 – 15:00

Gulset sykehjem og bokollektiv:

Torsdag 2.september kl. 10:00 – 13:00

Klyvetunet:

Torsdag 2.september kl. 10:00 – 12:00   

Gjerpen sykehjem og bokollektiv:

Fredag 3.september kl. 10:00 – 13:00

Bakkane bo- og behandlingssenter:

Mandag 6.september kl. 10.00 – 13:00

Borgestadklinikken, avd.Borgestad:

Mandag 6.september kl. 08:30 – 10.00

Borgestadklinikken, avd.Skien:

Mandag 6.september kl. 11:00 – 12:30

Røymyr bofellesskap

Tirsdag 7.september kl. 10:00 – 11:00

Sykehuset Telemark HF, somatisk avdeling

Onsdag 8.september kl. 08.30 – 15.00

Sykehuset Telemark HF, psykiatrisk avdeling

Onsdag 8.september kl. 08.30 – 15.00

Forhåndsstemme i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din utenfor eget fylke, bruker du en såkalt generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på hvilket parti du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. 

Du må ta med legitimasjon for å få stemme, og det er fint om du tar med ditt elektroniske valgkort.

Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvem har stemmerett?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Manntallet for stortings- og sametingsvalget Skien kommune legges ut til offentlig ettersyn på Skien bibliotek og Skien servicesenter i løpet av uke 28.

Det er folkeregisteradressen 30. juni 2021 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30. juni i år.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen.

Stortingsvalget:

Valgstyret i Skien
Postboks 158
3701 Skien

Sametingsvalget:
Samevalgstyret i Skien
Postboks 158
3701 Skien

Samemanntallet:

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller

b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller

c) er barn av person som står eller har stått i manntallet, kan kreve seg ført inn i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så var fristen for innmelding 30. juni.

Står du ikke i samemanntallet, gå til www.sametinget.no eller ring 78 47 40 00.

Har du spørsmål om valget, se www.valg.no eller kontakt kommunen.

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. 

Les mer om å stemme fra utlandet her.

Valglister - stortings- og samevalget 2021

Se valglistene her

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se også: 

Publisert: 13.07.2017 10:36
Sist endret: 07.09.2021 07:56