Priser og gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


B

Barnehagesatser

Byggesaksgebyrer

D

Digitale kartdata 

F

Feiing og tilsyn

Frisklivssentralen

H

Hjemmetjenester 

K

Kart og oppmåling

Kommunale avgifter

Kulturskolen 

Kunnskapsprøve i alkoholloven og serveringsloven

P

Plansaker

R

Renovasjonsgebyrer 

Restavfall - ekstra sekker

S

Seksjonering - kart- og oppmåling

SFO-betalingssatser 

Skjenkebevilling

Skien helsehus - korttidsopphold

Skien helsehus - lindrende pleie

Skien helsehus - rehabilitering

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Sykehjem - dagtilbud

T

Trygghetsalarm 

V

Vann- og avløpsgebyrer

Voksenopplæring - kurs

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer og feie- og tilsynsgebyr. Gebyrene fastsettes av bystyret.

Gebyrene for 2019 ble vedtatt av bystyret 14.desember 2018

Fakturaen sendes i utgangspunktet ut tre ganger i året med forfall 20.februar, 20. juni og 20.oktober. Fra januar 2020 kan du velge om du vil betale kommunale avgifter tre eller 12 ganger i året. Les mer om hvordan du velger månedlig fakturering.

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.  Det sparer miljøet og er tidsbesparende for deg og oss.

Kontaktinformasjon

Det er Kemneren som har ansvaret for innkreving av kommunale avgifter. Kemneren har ekspedisjon i 1.etg i Kverndalen, inngang fra Lietorvetsiden.

Åpningstider: Kl. 12.00 - 14.00

E-post: kemneren@skien.kommune.no 

Telefon: 35 58 19 05

Publisert: 09.02.2017 12:42
Sist endret: 25.09.2019 14:27