Priser og gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


b

Barnehagesatser

Byggesaksgebyrer

d

Digitale kartdata 

f

Feiing og tilsyn

Frisklivssentralen

h

Hjemmetjenester 

k

Kart og oppmåling

Kommunale avgifter

Kulturskolen 

Kunnskapsprøve i alkoholloven og serveringsloven

p

Plansaker

r

Renovasjonsgebyrer 

Restavfall - ekstra sekker

s

Seksjonering - kart- og oppmåling

SFO-betalingssatser 

Skjenkebevilling

Skien helsehus - korttidsopphold

Skien helsehus - lindrende pleie

Skien helsehus - rehabilitering

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Sykehjem - dagtilbud

t

Trygghetsalarm 

v

Vann- og avløpsgebyrer

Voksenopplæring - kurs

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer og feie- og tilsynsgebyr. Gebyrene fastsettes av bystyret.

Gebyrene for 2019 ble vedtatt i Bystyremøte den 14.12.2018

Info om Eiendomsskatt

Fakturaen sendes ut 3 ganger i året med forfallsdato 20.februar, 20. juni og 20.oktober.

Kontaktinformasjon

Det er Kemneren som har ansvaret for innkreving av kommunale avgifter. Kemneren har ekspedisjon i 1.etg i Kverndalen, inngang fra Lietorvetsiden.

Åpningstider: kl. 12 - 14

E-post: kemneren@skien.kommune.no 

Telefon: 35 58 19 05

Publisert: 09.02.2017 12:42
Sist endret: 24.01.2019 11:29