Skatter og avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hvem fastsetter skatter og avgifter?

Skatteetaten fastsetter skatt og merverdiavgift og svarer på spørsmål om skatteplikt, skattekort, etc. Kommunen fastsetter og fakturerer kommunale tjenester, eiendomsskatt og andre kommunale avgifter.

Hvem krever inn skatter og avgifter?

Kemneren i Grenland har ansvar for å kreve inn skatt for Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner og kommunale avgifter for Skien kommune. Du kan kontakte Kemneren i Grenland på e-post: kemneren@skien.kommune.no.

Eiendomsskatt

I Skien kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk og ubebygde tomter. Inntektene fra eiendomsskatten  går i sin helhet til Skien kommune, og bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Fakturaer

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Hvis du betaler kommunale avgifter tre ganger i året er forfallsdatoene 20. februar, 20. juni og 20. oktober.

Hvis du har valgt månedlig faktura for kommunale avgifter betaler du etterkudssvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Fakturaspørsmål

Har du spørsmål til innholdet i en faktura kan du kontakte den enheten som har utstedt fakturaen. Ring sentralbordet på på telefon: 35 58 10 00 for å komme i kontakt med riktig enhet. 

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.

 

Har du spørsmål om betaling av skatt eller kommunale krav kan du kontakte Kemneren i Grenland på 35 58 10 50. Når du ringer oss får du tastevalg i forhold til:

  • Betaling av kommunale krav
  • Betaling av personlig skatt
  • Betaling av skatt for næringsdrivende
  • Betaling eller tilbakebetaling av skatt

Du kan også besøke kemnerens ekspedisjon i Kongensgt. 31 i Kverndalen i Skien. Ekspedisjonen har åpnet alle hverdager fra kl. 12.00 og 14.00. Dersom du ikke kan møte i dette tidsrommet ber vi deg om å ringe for å avtale tid for besøk. 

Digitale fakturaer

Skien kommune gjennomgår sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy. Som del av dette arbeidet, innførete vi ny rutine for utsending av faktura i  september 2019.

Har du spørsmål,  kan du kontakte oss på tlf 35 58 10 60 eller epost regnskap@skien.kommune.no

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, AvtaleGiro, Vipps regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig vil fakturaen bli levert som papirfaktura i postkassen din.

Avtalegiro

Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Den nye fakturablanketten vil ikke ha noen girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal. eFakturaavtale oppretter du i banken din. Med eFaktura kan du være sikker på at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Les om hvordan du oppretter eFaktura 

Faktura via Vipps

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet for å tilby Vipps regning. Dette forutsetter at du bruker Vipps, og har aktivert Vipps regning inne i appen.

Faktura i Digipost/eBoks

Hvis du har digital postkasse kan du få faktura i den. Gjelder ikke hvis du har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen, da vil du motta faktura gjennom disse kanalene som før.

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis vi har din e-post adresse i vårt system kan du få faktura som vedlegg i en e-post. Gjelder kun hvis du ikke bruker en av de digitale kanalene som er nevnt ovenfor.

Faktura i postkassen?

Hvis du ikke benytter deg av noen av de digitale kanalene vi har omtalt her, vil du få fakturaen din i postkassen på samme måte som før. Den eneste forskjellen du vil merke er at fakturaen ser litt annerledes ut. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, men du kan bruke den til å sende brevgiro.

Dette gjør du før du sender den som brevgiro:

  • Signer den nye regningen med din underskrift og dato
  • Kontroller at fakturaen inneholder kredittkonto, beløp og KID - nummer
  • Legg ved følgeseddelen
  • Send inn Brevgiro konvolutten

Månedlig fakturering

Du kan velge om du vil betale kommunale avgifter 3 eller 12 ganger i året. Standard antall er faktura tre ganger i året. Ønsker du faktura hver måned, trykk på boksen nedenfor og fyll ut skjemaet.

Har du registrert ønsket om månedlig faktura etter 1. mai 2020, betaler du andre termin for kommunale avgifter og eiendomsskatt som før med forfall 20. juni. Fra september vil du få månedlig faktura.

Registrere du ønsket før 1. september vil det være gjeldende fra 1. oktober.

Lenke til søknadsskjema

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura, det sparer miljøet og deg og oss for tid. Ønsker du månedlig faktura på papir vil det påløpe et miljøgebyr på 40 kroner per faktura. Miljøgebyret kommer i en egen faktura to ganger i året.

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Du betaler etterkudssvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Kontonummer og KID

Kontonummer og KID finner du som regel på fakturaen.

Skien kommunes kontonummer for innbetaling av kommunale krav er: 1503.39.42173
Skien kommunes kontonummer til bruk for innbetaling av skatt er: 6345.07.08064
Porsgrunn kommunes kontonummer til bruk for innbetaling av skatt er: 6345.06.08051
Siljan kommunes kontonummer til bruk for innbetaling av skatt er: 6345.06.08116

KID til innbetaling av skatt kan du lage på Skatteetatens nettside.

Lag KID-nummer

Betaling av skatte- og avgiftskrav

Nye regler for betaling av skatte og avgiftskrav (se Prop. 1 LS (2016-2017) trådte i kraft 1. januar 2017. I henhold til de nye reglene skal skattekrav som hovedregel betales via bank (fra konto til konto).

Vi anbefaler derfor at alle innbetalinger skjer via bank. Dette er ressursbesparende og sikkert. Har du spørsmål til dette, ta kontakt med kemneren. Mer informasjon om de nye reglene finner du på regjeringens nettside.

A-melding

A-melding er arbeidsgivers månedlige rapportering av arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Rapporteringen skjer via arbeidsgiverens lønnssystem eller via Altinn. Utdypende informasjon til arbeidsgivere som skal levere a-melding finner du på nettsiden til Altinn.

Følgende frister gjelder for levering av a-melding og betaling av skattetrekk/ arbeidsgiveravgift. Rapporteringsfrist er den 5. i påfølgende måned justert etter helligdager og helger. (Eksempel: Rapportering for januar har frist 5. februar).

Rapportering gjelder månedInnleveringsfrist a-meldingBetalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Januar 5. februar 15. mars
Februar 5. mars
Mars 5. april 15. mai
April 5. mai
Mai 5. juni 15. juli
Juni 5. juli
Juli 5. august 15. september
Agust 5. september
September 5. oktober 15. november
Oktober 5. november
November 5. desember 15. januar
Desember 5. januar

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "Min meldingsboks" i Altinn eller i lønnssystemet.

Forenklet oppgjørsordning
Oppgjør med utsatt betaling ved forenklet oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

Ferieavkling
Du kan sende a-melding to måneder fram i tid. Denne muligheten kan benyttes ved ferieavvikling og lignende, men er avhengig av at dataene er klare for rapportering.

Publisert: 25.10.2016 09:37
Sist endret: 11.05.2020 14:53