Ny kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen (3. runde 2021).

Søknadsfrist er 31. august 2021.

Bedrifter mellom 1 og 100 ansatte kan søke kompensasjon for tap som følge av nedstengning og/eller begrensninger i å kunne holde åpent og ta imot kunder. Bedriftene må være direkte rammet.

Bedriftene kan søke kompensasjon for første halvår 2021. Det som kan kompenseres er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstengning og utgifter til smittevern i perioden.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

1. Servering og skjenking
2. Reiseliv, turoperatører og overnatting
3. Treningssentre og andre kommersielle fritidstilbud. Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke.
4. Butikker som har måttet holde stengt i deler av 1. halvår 2021.
5. Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiseliv. Prosjektbeskrivelse må legges ved søknaden.

I tillegg vil det bli åpnet for søknader fra virksomheter som ikke tidligere har mottatt støtte via kommunal kompensasjonsordning for følgende bransje:
6. Private transportvirksomheter herunder taxiselskap og lokale turbussoperatører som kan vise til betydelig omsetningssvikt for perioden.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

• Maks tilskuddsbeløp er kr. 300.000.
• Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet
• Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
• Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen
• Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke
• Eventuelle tilsagn vil bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte
• Vi ber om følgende vedlegg:
o Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
o Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat

Søknad

Gå inn på regionalforvaltning.no for å søke om midler.