Nye Covid19midler, viktige datoer

Stortinget vedtok den 23. februar 2021 å bevilge totalt 1,75 milliarder kroner til norske kommuner. Skien kommune har nylig mottatt kroner 13.117.528 av disse midlene.

Formannskapet har gitt forvaltningsmandatet til Skien næringsfond AS som behandlet saken i sitt styremøte 17. mars. Det vil bli formell utlysning av ordningen og kriterier 26. mars. Søknadsfristen blir 16. april. 

Se saksdokumenter fra formannskapet

Nærmere informasjon om ordningen kommer på denne nettsiden så snart det er avklart.

Se regjeringens informasjon om bevilgningen til kommunene.