Hva kan vi tilby?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utviklingslån er fondets hovedprodukt. Lånene er gjerne fra 100.000 kroner til 300.000 kroner. Slike lån gis uten pantsikring og normalt med fire års løpetid. Det kan gis inntil 2 års rente- og avdragsfrihet. For tiden er det 3% rente. Rente- og avdragsbetaling skjer etterskuddsvis, hvilket betyr at idehaver ikke får noen likviditetsbelastning før det har gått 36 måneder av en total løpetid på 48 måneder.

Skien næringsfond AS krever normalt ikke pantesikkerhet eller andre garantier ved inngåelse av låneavtale. Dette gjør at idehaver kan bruke sine eventuelle sikkerheter overfor andre kapitalkilder som bank, private långivere etc. Fondet legger til grunn at vellykkede prosjekter refinansierer seg inn mot bank eller investorer mot slutten av løpetiden slik at utviklingslånet fra Skien næringsfond AS kan innfris i henhold til avtale.

Ved inngåelse av låneavtale må søker kunne vise til 50% egeninnsats i satsningen. Dette kan være enten i form av kontante midler, egen tid eller en kombinasjon av disse. Utviklingslån skal normalt brukes til eksterne, betalbare utgifter i forbindelse med satsningen. Deler av utviklingslånet kan unntaksvis brukes som lønn/godtgjørelse til idehaver og/eller ansatte. Dette avtales særskilt.

Alle søknader om utviklingslån besluttes av fondets styre.

To forhold er helt sentrale når vi i Skien næringsfond AS vurderer søknader:

1. Vil en vellykket satsning gi eller opprettholde arbeidsplasser i Skien?
2. Vil bistanden ha en uheldig konkurransevridende effekt?

Dersom idehavers satsning ikke lykkes og utviklingslånet er anvendt i henhold til tilsagnet vil Skien næringsfond AS etter søknad kunne vurdere delvis eller hel ettergivelse.

Ofte er det slik at utviklingslån hos Skien næringsfond AS kan splittes 50/50 med Grenland næringsfond; et fond som forvaltes av Vekst i Grenland IKS. I slike tilfeller er låneavtalene med de to fondene identiske.

Publisert: 27.01.2018 13:46
Sist endret: 23.05.2019 12:22