Garantier og egenkapital

Garantier

Skien næringsfond AS har mulighet for å hjelpe deg når du søker lån i bank, og der banken krever garanti/kausjon. Dersom Skien næringsfond AS inngår slike garantiavtaler, vil garantiperioden være begrenset; vanligvis fra noen måneder til max tre år. Det vil også bli avkrevd en garantiprovisjon på 1 til 2 % pr år som du betaler etterskuddsvis. Forøvrig gjelder mange av de samme temaene som ved søknad om utviklingslån.

Egenkapital

Skien næringsfond AS kan også bidra med egenkapital til private aksjeselskap og stiftelser. Det er imidlertid svært sjeldent dette i dag brukes som støtteordning.