Regelverk for bagatellmessig støtte

Som en del av EØS- avtalen, reguleres offentlig risikoavlastning overfor private bedrifter gjennom regelverket for bagatellmessig støtte.

I våre tilsagn om utviklingslån har vi eksempelvis følgende formulering:

"EØS-regelverket tillater offentlig støtte til en enkelt bedrift opp til 200.000 EUR over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Utviklingslån fra Skien næringsfond AS gis på ikke-kommersielle vilkår, herunder rentefri periode og lavere rentesats enn kommersielle banker. Dette utgjør et subsidieelement, og defineres som bagatellmessig støtte. Det er ditt ansvar å påse at bedriften ikke mottar mer bagatellmessig støtte enn ovennevnte ramme. Subsidielementet/den bagatellmessige støtten knyttet til lånet fra Skien næringsfond AS utgjør totalt kr XXXX fordelt på de fire årene i låneperioden når det legges en kommersiell bankrente på 5% til grunn".

Du kan lese mer om regelverket for bagatellmessig støtte på regjeringens nettsider.