Hva er Skien Næringsfond?

En aktiv partner for å stimulere til verdiskaping - og flere arbeidsplasser - i Skien kommune!

Skien næringsfond AS (etabl. 1982) er heleid av Skien kommune og skal bidra til å utvikle næringslivet i Skien. Målet har hele tiden vært flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og et større næringsmangfold.

Fondet kan gi deg støtte i form av mindre tilskudd inntil 50 000 kr og det vi kaller utviklingslån som gjerne er fra 100 til 300 000 kr. Dette er lån med løpetid inntil 4 år og gis uten pantsikring.  Fondet har også mulighet for å tre inn som aksjonær i bedriften din, og vi kan gi garantier på vegne av deg som idehaver overfor bank. Disse to siste ordningene benyttes imidlertid i liten grad.

Det er to vesentlige krav før Skien næringsfond AS kan bistå deg:

  1. Ideen må ha et potensial til å skape minimum 2 årsverk i Skien.
  2. Ideen din må være unik i den forstand at du ikke konkurrerer med andre bedrifter i Skien kommune.

Skien næringsfond AS er spesielt opptatt av å støtte nystartede og etablerte bedrifter som har det vi kaller skalèrbare forretningsmodeller. Litt folkelig sagt betyr dette varer og/eller tjenester som er egnet for "masseproduksjon".

Administrasjonen i fondet arbeider tett sammen med regionale fagmiljøer innen nyskaping som f eks Vekst i Grenland IKS, Industriinkubatoren på Herøya, Telemark utviklingsfond, Innovasjon Norge, mv.

Skien næringsfond AS forvaltes av Næringsenheten i Skien kommune. Kontakt oss gjerne for å sjekke om din ide treffer våre kriterier; Ståle Tveit /mob 957 30 277. Viser også til StartUp-Klosterøya https://www.vig.no/startopp som både kan gi gratis veiledning til idehavere, og tilbud om kontorplass i et attraktivt gründermiljø.

Hvem kan få støtte?

Når Skien næringsfond AS vurderer å gi støtte, er hensynet til konkurransevridning svært viktig. Skal du for eksempel starte en frisørsalong, vil ikke Skien næringsfond AS kunne hjelpe deg. Øvrige frisørsalonger i Skien ville oppleve det urimelig dersom din nye salong skulle få subsidiert pengebistand fra Skien kommune.

Vær også klar over at risikoavlastning fra Skien næringsfond AS skjer under «Regelverket for bagatellmessig støtte». Dette er en del av EØS-avtalen. Se eget avsnitt på denne hjemmesiden.

Skien næringsfond AS har noen ganger deltatt med finansiering i kultur- og idrettsprosjekter. Dagens styre ser ikke dette som en naturlig rolle for fondet og vil normalt avvise slike søknader.