Styret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Styret i Skien Næringsfond består av fem styremedlemmer, fra venstre Knut-Åge Andersen, Trond Ballestad, Halvor Berg-Hanssen, Emilie C. Schäffer og Mona Nicolaysen. De er nærmere presentert nedenfor.

Publisert: 27.01.2018 13:47
Sist endret: 20.04.2021 13:10

Knut-Åge Andersen

Styreleder

knut.age.andersen@icloud.com

T: 0047 916 05 579

M: 0047 916 05 579

Mer

Født i Porsgrunn  i 1951. Utdannet ved Telemark Handelsgymnas i Skien ( ” Øket ” ) i 1970, deretter Skatteetatskolen i Oslo. 

1971/72 og 1974/75. Jobbet som saksbehandler , senere som skatterevisor, i skattetetaten i Skien i perioden 1970-1988.

Deretter 28 år i bank med start i Landsbanken i Skien, og som bedriftsrådgiver i Sparebanken Telemark frem til 1.9.2016 hvor han ble pensjonist.

Medlem av Skien bystyre 1980-1988 (2 perioder ). 10 år som styreleder i Skien Boligbyggelag. Vært aktiv i lokalradioen via LO Media i 30 år.

Fra januar 2020 ny styreleder i Mesto AS, Skien; et bygg- og entreprenørselskap. Leder av pensjonistforeningen i Sparebanken Telemark.

Varamedlem i Skien Bystyre for Arbeiderpartiet.

Spesielt opptatt av næringsutvikling i Skien og Grenland og samspillet mellom kommunen og aktørene i næringslivet.

 

Mona Nicolaysen

Styremedlem

mona.nicolaysen@skien.kommune.no

T: 480 24 829

M: 480 24 829

Mer

Mona Nicolaysen er født i 1971 og er utdannet Master i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo. Hun har brei erfaring fra barnehagefeltet, både fra praksisfeltet og fra UH-sektoren. I tillegg har hun jobbet for Udir med revidering av Barnehagens rammeplan og fagfornyelsen av Kunnskapsløftet.

Hun har vært selvstendig næringsdrivende ved siden av ordinært arbeid siden 2009, og fra 2014 var dette hovedgeskjeft. Hun er nå i gang med en PhD ved USN. 

Mona er politiker i Skien kommune for Miljøpartiet De Grønne og er medlem i formannskapet og bystyret. Hun er spesielt opptatt av næringslivet og industrien sitt potensial som pådriver i det grønne skiftet og det offentliges rolle i dette.

Hun har vært i styret siden juni 2020.

Roller i næringslivet: Daglig leder i personlig foretak

Styreleder: Norsk Reggio Emilia Nettverk (frivillig organisasjon)

Styremedlem: Skien Næringsfond AS


Emilie C. Schäffer

nestleder

emiliesch@outlook.com

M: 920 95 203

Mer

Emilie C. Schäffer er født 1969 og er utdannet Diplomøkonom fra BI og har i tillegg grunnfag i engelsk. Hun har jobberfaring som veileder i NAV, og har tidligere jobbet både som kunderådgiver og skadebehandler innen bank- og forsikring. Emilie er politiker i Skien kommune for Høyre og er medlem i formannskapet, bystyret og teknisk hovedutvalg. Hun er spesielt opptatt av nyskaping og etablering av nye virksomheter ved å bidra til gode vilkår for gründere, og ved å legge forholdene godt til rette for vekstskaping i regionen vår.

Hun har vært i styret siden mars 2016.

Roller i næringslivet:

Styreleder: Citybygg as, Grenland Familievernkontor

Styremedlem: Skien Næringsfond AS, Sykehuset Telemarks Venner

Varamedlem: Skien Kommunale Pensjonskasse

Halvor Berg - Hansen

Styremedlem

Halvor.Berg-Hanssen@skien.kommune.no

Halvor Berg-Hanssen er født 1961, er utdannet NLP Busines Practitioner. Har ledererfaring fra ulike selskaper innen industri, teknisk service og innenfor idrett. Han er politiker i Skien kommune for Høyre og sitter i bystyret, er opposisjonsleder i Utvalg for Helse og Omsorg (UHO). Halvor er opptatt av at Skien skal ha en god, nyskapende og klimaklok næringspolitikk, for å skape vekst og gode, arbeidsplasser. Arbeidsplassene skapes med vekst og utvikling, at vi har gode vilkår og stimulerer til gründervirksomhet, som omsetter de gode idene til morgendagens løsninger.

Halvor har vært i styret siden juni 2020

Roller i Næringslivet

Innehaver Exitare Halvor Berg-Hanssen

Styremedlem Ibsenhuset AS

Styremedlem i Skien Legatfond Til Sosiale Formål

T: 416 51 200

M: 416 51 200

Mer

tba

Trond Ballestad

Styremedlem

trond.ballestad@skien.kommune.no

M: 906 21 458

Mer

Trond Ballestad er født i 1962 og er utdannet maskiningeniør. Til daglig jobber han som seniorkonsulent hos Fylkesmannen i Telemark med arbeidsfelt innen landbruk og erstatning. Trond er gruppeleder for Senterpartiet i Skien og har lang fartstid i lokalpolitikken. Tidligere har han også hatt styre og tillitsverv i ulike selskap og organisasjoner.  Ved siden av dette driver Trond landbruksproduksjon med vekt på korndyrking hjemme på Ballestad.

Han er opptatt av et næringsliv, spesielt små og mellomstore virksomheter, som har tanker og ideer rettet mot forretningsfokus på miljø og klimaområdet.   

Han har vært i styret siden mars 2016.

Roller i næringslivet:

Innehaver: Ballestad Trond

Styreleder: Bygarasjen AS, Grep Grenland AS, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark

Styremedlem: Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS, Citybygg AS, Skagerak Nett AS, Skien Næringsfond AS, Skien Senterparti

Varamedlem: Skien Fritidspark Kf