Polsk musikkhøyskole besøkte Skien kulturskole

Innhold

Professorer og studenter fra Musikkhøyskolen i Poznan besøkte Skien 23. -24. april.

Gjestene var professorene Renata Pabich – piano og Maciej Pabich – piano og to studenter fra Woodwind Department Wiktoria Łukaszewska – fløyte og Katarzyna Janus – saksofon.

I løpet av de to dagene underviste de elever i kulturskolen, hadde en konsert på videregående skole og var med på Stigeråsen skole for å se hvordan kulturskolen i Skien jobbet med MIKS prosjektet. Musikkhøyskolen i Poznan er en av verdens beste høgskoler for pianomusikk.

Andreklassingene på Stigeråsen sang, gjorde øvelser, stilte spørsmål til gjestene på engelsk og avsluttet med å synge en sang på polsk.

Samarbeid på tvers av landegrenser

I september 2022 startet Ignacy Jan Paderewski musikkhøgskole i Poznań i samarbeid med Skien kulturskole prosjektet "KULTUR 3.0. kulturens samtidsrolle i å bygge et integrert samfunn". De søkte om tilskudd og fikk midler til prosjektet som knytter sammen kunstnermiljøer fra Polen, Norge og Island.

Prosjektet har tre strategiske mål:
1. Styrke bevisstheten om kulturens rolle i et integrert sivilsamfunn.
2. Øke kunnskapen om og skape aktiviteter innen transkulturalisme og bevare jødisk kulturarv.
3. Styrke samarbeidet i en partnergruppe med representanter fra kulturfeltet i Polen, Island og Norge, som fører til at prosjektets spesifikke mål og antatte resultater blir innfridd og implementert mest mulig effektiv.

Deltakere i prosjektet

Universitetet i Agder (Kristiansand, Norge), Menntaskóli i tónlist (Reykjavik, Island), Skien kulturskole (Skien, Norge), G. Bacewicz in Koszalin, Association "East of Culture"

Professor Ewa Murawska (Poznan) og professor Jørn Schau (UiA, Kristiansand) har ansvaret for prosjektet.

Les mer om prosjektet 

Prosjektperiode: 01.09.2022 - 31.03.2024
Finansieringsbeløp: 129,210.28 Euro
Programme: Culture, Measure II Improvement of access to culture and art

Elever som fikk pianoundervisning.
Elever fra Skien kulturskole sammen med gjestene fra Polen.
Til toppen