Kverndalen

Innhold

Anleggsperiode: sommer 2022 - vår 2023.

Hva skal gjøres?

Skien kommune har lagt nye vann- og avløpsrør fra Kverndalsgate 10 til Kongensgate 33. 

Arbeidet ble koordinert med byggingen av Kverndalen bo- og dagsenter og gjennomført mens Kongensgate var stengt. Gravearbeidet var ferdig i desember 2022 og oppussing og asfaltering blir utført våren 2023.

GS Maskin AS er ansvarlig utførende entreprenør.

Kontaktpersoner

Magnus Knutsen, prosjektleder fra GS maskin, e-post: magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55. 

Per Egil Neset, prosjektleder fra Skien kommune, e-post: peregil.neset@skien.kommune.no, telefon: 91 66 07 18.

Til toppen