Gulsetvegen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: Juni 2020- Oktober 2021

Hva skal gjøres?

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bygge nytt fortau og vei i Gulsetvegen. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Samtidig utbedrer Skien kommune vann- og avløpssystemet i området. Vannledningsnettet i området skal skiftes ut og vi separerer overvann og kloakk, utbedringen er en del av kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp.

Kontaktperson for prosjektet er:
Per Egil Neset: Tlf. 916 60 718, E-post: Peregil.neset@skien.kommune.no
Lasse LArsen; Tlf. 41426 688

Publisert: 11.06.2020 10:00
Sist endret: 11.06.2020 13:04