Jernbanevegen og Rising Terrasse - Del 1

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: August 2018 - Oktober 2019

Hva skal gjøres?

Eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett med tilhørende kumsystem skal skiftes ut i deler av området Jernbanevegen, Rising Terrasse og Kvernbekkvegen.

Anleggsarbeidet er en del av hovedplan for vannforsyning og avløp. Det skal tilrettelegges for separering av overvann og kloakk, samt utskifting av vannforsyningsnettet.

  

Kontaktpersoner Skien kommune:

Arild Helgesen arild.helgesen@skien.kommune.no Tlf. 35 58 12 45/916 60 717

Eskild Larsen eskild.larsen@skien.kommune.no Tlf. 35 58 12 57/41 69 61 13

Kato Torgersen  Tlf. 913 34 677

Publisert: 10.01.2019 00:00
Sist endret: 11.01.2019 15:39