Reservevannforsyning Porsgrunn - Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: November 2019 - Mai 2020

Elva stengt for båttrafikk i uke 4 

Skien og Porsgrunn kommuner samarbeider om å  legge en 500 mm vannledning i elva fra Elverøy i Porsgrunn til Bøle i Skien via Strandvegen. Ledningen skal være reservevannforsyning for de to kommunene.  Nå skal ledningen på strekningen mellom Strandvegen i Skien og Osebro i Porsgrunn senkes i elva. Dette medfører at elva vil være stengt for all båttrafikk på denne strekningen i uke 4.

Det er Lundsett og Walle Dykkerservice AS som utfører anleggsarbeidet på vegne av kommunene. 

Hva skal gjøres?

Porsgrunn og Skien kommuner ved Kommunalteknikk skal legge en 500 mm vannledning i elva mellom Porsgrunn og Skien. Ledningen legges fra Elverhøy i Porsgrunn til Bøle i Skien, via Strandvegen. Den totale lengden på ledningen vil bli ca 4400 meter.

Siden rørene skal fraktes sjøvegen, vil det i perioder være begrenset framkommelighet på elva. Dersom elva blir stengt for båttrafikk, vil dette bli varslet særskilt.

Anleggsarbeidet er en del av kommunenes hovedplan for vannforsyning hvor vannforsyningsnettet skal forsterkes.

Kontaktpersoner

Lundsett og Walle Dykkerservice: Mats Lundsett tlf. 41426861

Porsgrunn kommune: Lene Thunes tlf. 97691161

Skien kommune: Eskild Larsen tlf. 41696113

Publisert: 12.11.2019 01:00
Sist endret: 17.01.2020 12:28