Kjørbekksvingen - Kjørbekkvegen - Bjørntvedtvegen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: januar 2019 - august 2020

Hva skal gjøres?

Eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett med tilhørende kumsystem skal skiftes ut i området Kjørbekksvingen (nedre del), Kjørbekkvegen og Bedriftsvegen til Bjørntvedtvegen.

Samtidig med anleggsarbeidene skal det bygges nytt fortau i Kjørbekkvegen. Dette er et spleiselag mellom kommunen og Bypakke Grenland. 

Anleggsarbeidet er en del av Skien kommunes hovedplan for vann og avløp.Vannforsyningsnettet skal forsterkes og det skal samtidig tilrettelegges for separering av overvann og kloakk.

Kontaktpersoner Skien kommune

Per Egil Neset peregil.neset@skien.kommune.no Tlf. 916 60 718

Eskild Larsen eskild.larsen@skien.kommune.no Tlf. 35 58 12 57/41 69 61 13

Publisert: 09.01.2019 00:00
Sist endret: 23.03.2020 14:41