Kjørbekksvingen - Kjørbekkvegen - Bjørntvedtvegen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: januar 2019 - juli/august 2020

Eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett med tilhørende kumsystem skal skiftes ut i området Kjøbekksvingen, Kjørbekkvegen og Bedriftsvegen til Bjørntvedtvegen. 

Samtidig med anleggsarbeidene skal det bygges nytt fortau i Kjørbekkvegen som er et spleiselag mellom kommunen og Bypakke Grenland. 

Publisert: 12.02.2019 15:17
Sist endret: 20.04.2020 09:28