Landmannstorget - nye vann og avløpsledninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode : August 2018 - våren 2019

Opparbeidelse av Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park startet i august 2018. Da startet arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsledningene i gatene rundt torget. Arbeidet var nesten klart da det ble stoppet av Riksantikvaren. Det ble gjort funn fra en gammel gravplass. Riksantikvaren skal sjekke dette nærmere våren 2019. Parallelt skal vann - og avløpsledningene på plass. Våren 2019 starter også arbeidet med opparbeidelse av park inne på Landmannstorget. Nye Landmannstorget skal være ferdig våren 2020.

Anleggsarbeidet er delt i fire faser

Fase 1 - graving starter i krysset Skistredet – Torggata.

Fase 2 -  graving videre i Torggata mot Hesselbergs gate.

Fase 3 - graving i Skistredet mot Kongens gate.

Fase 4 - graving i Kongens gate mot Hesselbergs gate.

 

Nærmere informasjon om arbeidet

Publisert: 25.06.2018 14:59
Sist endret: 29.01.2019 13:28