Landmannstorget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode : vår 2019 - høst 2020

Opparbeidelse av Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park startet i august 2018. Da startet arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsledningene i gatene rundt torget. Arbeidet var nesten klart da det ble stoppet av Riksantikvaren. Det ble gjort funn fra en gammel gravplass.

Våren 2019 startet arbeidet opp igjen. Det er delt i åtte faser og inkluderer arkeologiske utgravinger, utskifting av vann- og avløpsledninger og opparbeidelse av nytt kollektivknutepunkt og park. 

Les mer om hva som skal gjøres

Publisert: 25.06.2018 14:59
Sist endret: 02.01.2020 09:41