Sikringsplanen er iverksatt

Innhold

Skien kommune er i gang med å følge opp planen for sikring av rasområdet ved Ånnerød.

Kommunen mottok torsdag ettermiddag en plan for sikring av fylling (bor og graveplan). Denne planen er utarbeidet av geotekniker som oppfølging av jordraset på Ånnerød natt til torsdag. Jordraset er fra en fylling av tilkjørte masser som ledd i utbedring av landbruksareal.

Grunnteknikk anbefalte at det umiddelbart skulle settes i gang sikringsarbeid for å hindre videre utglidning av masser fra fyllingen, særlig sett i lys av større nedbørsmengder som er ventet i helgen.

Tiltakene i planen ble godkjent av kommunen samme ettermiddag. Sikringsarbeidet ble igangsatt av ansvarlig entreprenør umiddelbart (kl 16.30) og pågikk fram til midnatt. Arbeidene fortsatte fra kl. 6.00 ifredag morgen og fortsetter ut dagen. Entreprenør bekrefter at de vil gjennomføre graveprosedyre i henhold til geoteknikkers anbefalinger.

Sikringsarbeidene handler om å avlaste og slake ut fyllingsskråningen. Det skal etableres en støttekile av sprengstein i foten av fyllingsskråningen og sidene plastres med stein. Videre etableres en anleggsveg med utfyllingen for å fjerne skredmasser i foten av utglidingen. Videre vil det utføres rensing av skredmasser nederst i utløpet.

Entreprenør forteller at sikringsarbeidene koordineres med gravearbeider nedstrøms i Porsgrunn kommune som handler om å sikre bekkeløpet.
Videre har kommunen fått opplyst at entreprenør vil overvåke fyllingsområdet over helgen og være i beredskap gitt ventet nedbør fra lørdag.


Se bore- og graveplan her.

Til toppen