Ibsenbiblioteket

Skien kommune er i full gang med planleggingen av et nytt bibliotek, kombinert med et formidlingssenter for Ibsen og et utvidet servicesenter for innbyggerne. Arbeidstittelen er «Ibsenbiblioteket».

Etableringen av «Ibsenbiblioteket» skal føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse i regionen. Det skal gi besøksattraksjon for byens befolkning og for besøkende regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Biblioteket som institusjon har de siste årene fått fornyet sin kraft i samfunnet, og viser seg å være en arena og institusjon som bidrar til å øke mulighetene og å redusere skillene mellom mennesker. Det er en av de viktigste institusjonene i samfunnet vårt som bidrar til integre­ring.

«Ibsenbiblioteket» er Skien kommunes storsatsning på kulturbygg i sentrum de kommende årene. Her skal flere tjenester og funksjoner samlokaliseres og integreres:

  • Bibliotek
  • Formidlingssenter for Henrik Ibsen
  • Innbyggerservice (utvidet servicesenter), samt enkelte veiledningstjenester fra NAV
  • Turistinformasjon (Visitorsenter)
  • Tilrettelegging for frivillige lag- og foreninger.

Et mål for prosjektet er at denne samlokaliseringen og integreringen skal gi nye og bedre tjenester til befolkningen og unike opplevelser knyttet til bygg og formidling.

 

(Klikk på bildet for fullversjon.)

Framdrift arkitektkonkurranser:

Våren 2018: Fase 1 av arkitektkonkurransen.

Sommer 2018: Utstilling av resultatene fra arkitektkonkurransen.

Høsten 2018: Politisk behandling på lokalisering.

Høst 2018 og vinter 2019: Utarbeidelse av program til Fase 2 arkitektkonkurranse.

Vår 2019: Fase 2 arkitektkonkurranse.

Sommer 2019: Utstilling av vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen.

(Klikk på bildet for fullversjon.)