bakgrunn

Aktuelt

Brannøvelse i Suttervikvegen 320

BRANNØVELSE 25. APRIL 2017. Suttervikvegen 320 skal rives, og brannvesenet ønsker å benytte anledningen til å gjennomføre realistiske øvelser for sine vaktlag og Røde Kors. Øvelsen vil en...

Les hele saken »

Hva skal Stevneplassen bli?

Skien kommune har igangsatt en prosess for å se på hva Stevneplassen kan brukes til. Siden januar har vi jobbet med kartlegging av behov. Basert på innspillene har vi utarbeidet forslag t...

Les hele saken »

Lokal forskrift om brannforebygging ut på offentlig høring

Høring: Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder med mer i alle Telemarks kommuner.

Les hele saken »

Workshop om Landmannstorget

Det planlegges nytt kollektivknutepunkt og en park på Landmannstorget. Hva synes du parken skal inneholde?

Les hele saken »

Løveidvegen stengt

Les mer »

Stenging av deler av Langbrygga fra 29. mars

Les mer »

Hestehagvegen stengt

Les mer »

Legging av kommunale vann- og avløpsledninger på Løveid

Les mer »

Ny kloakk-pumpestasjon og pumpestasjon for vann på Svanvik

Les mer »

Utskifting av gammelt avløpsnett Kløverstykket - Hestehagvegen

Les mer »