Administrativ struktur

Kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe er den øverste administrative ledelsen i kommunen. Ledergruppen sørger for at kommunen drives og utvikles i samsvar med gjeldene lover og regler og i henhold til de politiske vedtakene som er fattet.

Karin Finnerud

Karin Finnerud

Kommunedirektør
Kristian Ripegutu

Kristian Ripegutu

OU-direktør
Ellen Sofie Øvrum

Ellen Sofie Øvrum

Kommunalsjef Helse og velferd
Robert Rognli

Robert Rognli

Kommunalsjef Oppvekst
Geir Harald Vale

Geir Harald Vale

Kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur
Til toppen