Skyss til og fra barnehage

Innhold

Barn kan ha rett til skyss til pedagogisk tilbud i barnehagen.

Hva er barnehageskyss?

I noen tilfeller vil det være nødvendig med skyss for at barnet skal kunne benyttes seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp. I disse tilfellene har barnet rett på gratis skyss etter Lov om barnehager § 36.

Barn i barnesete

Hvem har rett til barnehageskyss?

Dersom det er nødvendig med skyss for at barnet skal kunne benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp kan det ha rett på skyss. Retten til skyss er betinget av at foreldrene/foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre foreldre som har barn i barnehage. Dette betyr at foreldre/foresatte med barn i nærmiljøet vanligvis ikke har rett på skyss, da disse foreldrenes skyssbyrde ikke er vesentlig større enn hva foreldre med barn i barnehagen har. Det er kommunen som eventuelt skal fatte et vedtak om rett på gratis skyss.

Til toppen