bakgrunn

Aktuelt

Elektronisk utsendelse av brev og faktura

I Skien kommune jobber vi for å etablere flere elektroniske løsninger for våre innbyggere. Målet er å gjøre tjenestene mer tilgjengelige og prosessene enklere, raskere og rimeligere.

Les hele saken »

Statlige midler til bredbånd

Skien kommune har fått tre millioner kroner til utbygging av bredbånd i Melum og Kilebygda.

Les hele saken »

Forsvinning og dødsfall i Skien

Skien kommune er kjent med at det er funnet en død person i vannet ved Langbryggene, samt at politiet har iverksatt etterforskning.

Les hele saken »

Norges Vels Gründerpris - kandidater fra Skien?

Har du forslag til person som fortjener gründerpris?

Les hele saken »

Hynivegen

Les mer »

Haugerødvegen

Les mer »

Arne Borges veg

Les mer »

Legging av kommunale vann- og avløpsledninger på Jønnevald

Les mer »

Legging av kommunale vann- og avløpsledninger på Løveid

Les mer »

Ny kloakk-pumpestasjon og pumpestasjon for vann på Svanvik

Les mer »