Hva er SFO?

SFO er et frivillig og brukerbetalt tilbud som skal gi barna en trygg og god hverdag. Hovedelementene er tilrettelegging av lek og aktivitet med jevnaldrende under trygge og forutsigbare rammer. SFO tilrettelegger for aktiviteter inne og ute i nærmiljøet, og samarbeider med lokale aktører og frivillige organisasjoner i den grad lokale forhold gjør dette mulig. På SFO skal barna bli sett som en ressurs, og oppleve mestring og medvirkning. Foreldre skal også gis medvirkningsmuligheter.

Til toppen