Alle barn bosatt i kommunen som fyller ett år innen utgangen av november har rett til barnehageplass. Det må søkes innen søknadsfrist 1. mars. Utenom hovedopptaket kan det søkes til det løpende opptaket.

Til toppen