Søke barnehageplass

Innhold

Hvem kan søke barnehageplass?

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehagelovens §16 og §18 er:

  • barn som fyller 1 år i perioden januar til august har rett til barnehageplass det året som barnet fyller ett år
  • barn som fyller 1 år i perioden september til november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år
  • barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester.

I Skien kommune gjennomføres hovedopptaket i perioden mars - april hvert år. Plasser tildelt i hovedopptaket gjelder fra kommende barnehageår. Da det er flest ledige plasser fra august, og dermed størst muligheter til å få plass i ønsket barnehage, anbefales det å søke i forbindelse med hovedopptaket.

Søknadsfrist for å være med i hovedopptaket er 1. mars. Søknad til hovedopptaket kan kun opprettes i perioden 1. januar til 1. mars hvert år. 

Utenom hovedopptaket gjennomføres løpende opptak. I det løpende opptaket skal barnet tildeles plass innen 3 måneder etter søknadsdato. Barnet tildeles plass i en barnehage som har ledig kapasitet. Oversikt over ledige barnehageplasser finnes i foreldreportalen.   

Rett til plass i det løpende opptaket gjelder barn som har rett til plass jf. barnehagelovens § 16 og 18. 
For å få plass i en kommunal barnehage må familien ha folkeregistrert bosted i kommunen når plassen tas i bruk.

Dersom familien flytter ut av Skien kommune har man ikke lenger rett til en kommunal barnehageplass. Plassen vil da bli sagt opp.

Hvordan søke barnehageplass?

Skien kommune har ett samlet hovedopptak for både kommunale og private barnehager i året. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknader til hovedopptaket kan opprettes i perioden 1. januar til 1. mars.

Utenom hovedopptaket kan det opprettes søknad til det løpende opptaket.  Søknad om barnehageplass ved hovedopptaket og det løpende opptaket opprettes i foreldreportalen.

Om søknadsprosessen

I hovedopptaket tildeles barnehageplass etter innstilling fra styrer i den enkelte barnehage i samarbeid med myndighetsområdet barnehage. Tildeling av plass skjer etter den enkelte barnehages opptakskriterier nedfelt i barnehagens vedtekter. 

I det løpende opptaket tildeles barnet en plass innen 3 måneder etter søknadsdato. Barnet tildeles plass i en barnehage som har ledig kapasitet.

Søkere varsles skriftlig ved tildeling av plass.  

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette i følge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage .

Til søknadsportal for barnehageplass
Til toppen