Søke plass i SFO?

Innhold

Alle barn som er elever i en kommunal grunnskole på 1.-4. trinn, kan søke SFO-plass på sin nærskole

I praksis får alle søkere tilbud om plass, dersom skolens areal er tilstrekkelig.  Søknadsfrist er 1. april. Elever som søkes inn etter dette, gis plass dersom SFO har kapasitet.Hvis det er flere søkere enn skolen har plass til, blir søkerne prioritert i henhold til vedtektenes § 7b.

Plass i SFO søkes gjennom Foreldreportalen, og svar sendes normalt ut rundt 1. mai.Tilbud om ordinær plass gjelder til og med utgangen av 4. trinn. Dersom eleven slutter før dette, må plassen sies opp gjennom Foreldreportalen.

Elever på 4.-7. trinn med særskilte behov kan også søke om tilbud i SFO.

 

Til toppen