Kunngjøringer

Innhold

Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner 

Plannavn Uttalefrist

Ingen planer for øyeblikket.

 

Andre planer 

Plannavn Uttalefrist
Ingen planer for øyeblikket.  


Utbyggingsavtaler

Varsel om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtaler, fremforhandlede utbyggingsavtaler som legges på høring og godkjente utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler finner du på kommunens informasjonsside om utbyggingsavtaler.


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket  

Planer, planprogram, forskrifter, søknader som er på høring og offentlig ettersyn

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor. 

Arealplaner

Plannavn Høringsfrist
Detaljreguleringsplan gbnr. 300/5353 - Hauges gate 27 15.05.2023

Andre planer

Plannavn Høringsfrist

Ingen planer for øyeblikket.

 

Andre saker som ligger på høring / offentlig ettersyn

Forskrifter Høringsfrist

Ingen planer for øyeblikket.

 


Navnesaker 

Sted Høringsfrist
Nye vegnavn på Åfoss 15.05.2023

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn Klagefrist
Detaljregulering for gbnr. 72/279 m.fl. Hans Kleppens veg 01.04.2023


Andre planer

Plannavn Klagefrist
Ingen planer for øyeblikket.  

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Politiske møter og lokalutvalgsmøter

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Til toppen