logo
Bygget hvoer PP-kontoret befinner seg i Skistredet Foto Fred
overlag

PP-tjenesten (PPT)

Printer
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud til barn, unge og voksne som har særskilte behov.

 PP-tjenesten i Senter for Oppvekst i Kverndalen

 

Barnehager, skoler og bedrifter kan henvende seg om tilrettelegging av opplæring. Det er oppmeldingsskjema. Foreldrene må alltid samtykke i at PP-kontoret blir kontaktet når barnet er under 15 år.

Barnehager og skoler kan henvende seg mht. organisasjonsutvikling og kompetanseheving.

PPT har taushetsplikt. Tjenesten er frivillig og gratis.

PP-tjenesten er hjemlet i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.

Det blir opprettet journal. Foresatte har innsyn. Elever, lærlinger og lærekandidater har også innsyn etter fylte 15 år. Det er PP-kontorets leder som gir innsyn. Unntak kan forekomme. Jamfør Lov om personopplysninger

Publisert
05.02.2008
Sist endret
03.02.2014
Opprettet av
Inge Jørgensen
Del |

Enhetens temaer


Lenker på internett


Kontakt oss

Postadresse
Skien PP-kontor
Postboks 158
3701 Skien

Besøksadresse
Kongengsgate 31
Senter for Oppvekst
5. etasje i Kverndalen

Telefon: 35 58 15 70
Telefax: 35 52 74 13

Epost til PP-tjenesten

Leder
Tom Erik Loraas

Fred Øveraas  -  Beredskap ved kriser    -    Engelsk flagg - Facts in English  - Sentralbord: 35 58 10 00  -  Skien kommune  -  Org. nr: 938 759 839