PP-tjenesten

19.01.2016

PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal arbeide forebyggende slik at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker.

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, og til barnehage, skole og voksenopplæringen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Til høyre på siden finner du linker til våre tjenester og annen offentlig informasjon.


Del |