Voksenopplæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Norsk med samfunnskunnskap

Generell informasjon

Kontortid: mandager – fredager fra kl. 08.00- 14.00

Inspektør:
Anne Ragnhild Kjær Sti:   35 50 38 20 / 35 50 38 25

Rådgivere:
Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Dagkurs

Undervisning:

 • 16 timer pr uke
 • Mandager, tirsdager, torsdager og fredager fra kl. 08:30 til kl.12:30
 • Tilbud på ulike nivåer.

Kurs skoleåret 2017 - 2018

PeriodePris
21.august 2017 – 12. januar 2018 kr 11 800
16.januar 2018 - 22. juni 2018 kr 12 500

 

Kveldskurs

Kurs våren 2018:

Mandager og onsdager kl. 17:30 – 20.00

 1. Nybegynnerkurs A1
  Dette er kurset for deg som er nybegynner i norsk, og her vil man jobbe med å lære seg helt grunnleggende norsk, både muntlig og skriftlig. 
 2. Eksamens-forberedende kurs A2/B1-nivå
  Dette kurset er for deg som planlegger å ta norskprøven på A2- eller B1-nivå. Her vil man jobbe med de fem ferdighetene lytte, muntlig, lese, skriftlig og samtale. NB! Kurset tar ikke for seg alle innholds-emnene i læreplanen, men du får tilgang til et digitalt læreverk. Du må disponere egen PC og jobbe selvstendig i dette læreverket minimum fem timer i uka.

 3. Kurs i hverdagsnorsk A2-nivå
  Dette kurset er for deg som ønsker å øve og forbedre deg i norsk hverdagsspråk, både muntlig og skriftlig.

 

Kursstart: mandag 22. januar 2018 kl. 17:00

KursPeriodeDag og klokkeslettTimer
pr uke
Pris
Nybegynnerkurs A1 22.01-30.05 Mandag og onsdag
kl 17.30-20.00
kr 6 200 

Eksamens-forberedende
kurs
A2/B1-nivå

22.01-28.05 Mandag kl. 17.30 - 20.00 3 kr 2 900

Kurs i hverdagsnorsk
A2-nivå

22.01-28.05 Mandag kl 17.30 - 20.00 kr 2 900 

Viktig informasjon:

 • Betaling følger offentlig regelverk. Depositum for bøker kr 800 (inkluderer lesebok, arbeidsbok og ordliste) Arbeidsboken kan beholdes etter avsluttet kurs.

 • Påmeldingen er bindende, det vil si at man må betale for hele kurset og at dette beløpet ikke refunderes.

 • Kurs med for få påmeldte deltakere vil ikke bli satt i gang.

Betaling følger offentlig regelverk. Depositum for bøker kr 800 

Kurs med for få deltakere vil ikke bli satt i gang.

Nettbasert norskkurs

Vi tilbyr nettbasert norskopplæring for deg som ikke har anledning til å følge ordinært norskkurs på dag- eller kveldstid.

Vi benytter "Min vei" som er et nettbasert opplæringsprogram i norsk. Kurset omfatter både muntlig og skriftlig norsk.
Demo-versjon av kurset finner du på www.minvei.no.

For deltakere som har rett og plikt til norskopplæring er kurset gratis. For andre koster kurset kr. 1350 pr. mnd

Ta kontakt:

 • Via epost eller
 • Telefon:
  Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
  Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23
Regler for betaling

Les om reglene her

Viktig informasjon om betaling

Betalt kursavgift kan ikke refunderes, selv om deltaker slutter før kurset er ferdig.

I prisen for alle kurs ligger kun undervisning. Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg.

Påmelding til kurs

Vi starter med  en samtale.Ta kontakt for å avtale tid ved hjelp av:

 • Epost eller
 • Telefon til rådgivere:
  Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
  Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Når du kommer til samtalen må du ta med papirer som bekrefter oppholdstillatelsen, pass eller brev fra UDI/politiet.

Kontortid: mandager – fredag fra kl. 08.00- 14.00

Norskprøve

Oppmelding og prøvedato for elever og privatister

 

Prøve for privatiser i mars 2018:

DatoHva skjer?
29.01-02.02.2018 Påmelding til prøven
05.03.–09.03.2018 Prøveperioden
18.04.2018 Prøvebevis for norskprøven blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
09.05.2018 Frist for å klage på resultat på delprøve i
skriftlig framstilling

Prøve for skolens deltakere og privatister mai / juni 2018:

DatoHva skjer?
16.04.2018 Påmeldingsfrist for skolens deltakere
23.04 - 27.04.2018 Påmelding for privatister
28.05-01.06.2018 Prøvegjennomføring
27.6.2018 Prøvebevis for norskprøven sommer 2018 blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
18.7.2018

Frist for å klage på resultat på delprøve i
skriftlig framstilling

Påmelding skjer via internett: Meld deg på her.

Samfunnskunnskap

Kurs

Det vil bli gjennomført intensivkurs over 2 uker i juni, i samarbeid med Porsgrunn og Bamble

Det kommer mere informasjon når det nærmer seg kursstart.

Statsborgerskapsprøven og samfunnskunnskapsprøven for privatister

Tidspunkt for prøver i Skien

Prøvene avholdes ved Voksenopplæringen i Skien fire ganger i året:
mars, juni,september og desember.

Neste prøve er i mars 2018. Du kan melde deg på fram til 30.01.2018.

Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen. Kandidatene må selv melde seg opp. Meld deg på her.
Det er maks 15 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute.
Kandidater som har tatt prøver tidligere logger seg inn med sitt kandidatnummer i privatistportalen. Dette nummeret finner man på sitt utstedte prøvebevis.

Pris

Prøven koster kr. 600,- og det vil bli sendt faktura i posten. Denne må betales i god tid før selve prøven.

Grunnskoleopplæring for voksne

Generell informasjon

Rettigheter:

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

 •  Kursene er på alle nivåer.
 • Grunnskolen gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Ta kontakt:

 • Rådgiver: Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24
 • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26
Undervisningsfag
 • Norsk - muntlig og skriftlig
 • Matematikk - muntlig og skriftlig
 • Engelsk - muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Realkompetansevurdering

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette? Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis.

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Privatister

Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen.
Oppmeldingsfrist er 1. mars

Søknad

Du kan søke på flere måter:

 • Bruk elektronisk søknadskjema
 • Ta kontakt med skolen
  • Rådgiver: Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24
  • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26

 

Søknadsfrist:
Hovedfrist er 15. april, men vi tar inn elever hele året.

Testing:
Nye søkere innkalles til kartlegging. 

Skolestart høsten 2017

Undervisningen starter mandag 21.august kl. 08:30.

Elever ved kombinasjonsklassen møter på Skogmo videregående skole.

 

Nærmere informasjon og eventuelle spørsmål til:

Harald Dønnestad, undervisningsinspektør

Tlf.: 35 50 38 20 / 35 50 38 26

Spesialundervisning

Generell informasjon.

Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

Pris: Gratis for de som bor i Skien kommune.

Sted: Undervisningen foregår på skolen, eller på dagsentre og vernede bedrifter i Skien kommune.

Undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

Undervisning for voksne på grunnskolens nivå.
 • Vi tilbyr undervisning til de som:
  • Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker
  • Har behov for opplæring pga sykdom eller skade
  • Har medfødt funksjonshemming
 • Vi utreder og veileder
 • Gir hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon
Søknad

Du kan søke på 2 måter:

Elektronisk søknadsskjema 

 • Om du registerer deg kan du lagre søknaden, og fortsette senere.
 • Om du ikke registerer deg må du fylle ut alt med en gang og sende.

Søknadsskjema (.pdf)

 • Skriv ut søknadsskjemaet og fyll det ut.
 • Send skjema i posten.

Søknadssfrist:
Det er ikke søknadsfrist, vi tar inn elever hele året.

Spørsmål til hvordan en søker:
Ta kontakt med undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

 

Følg oss

Facebook

Publisert: 23.11.2016 11:53
Sist endret: 30.01.2018 12:45
Voksenopplæringen i Skien

Besøksadresse:

Fridtjof Nansensgate 19 c
3722 Skien

Telefon: 35 50 38 20

Kontaktperson: Margret Jonsdottir

Tittel: Rektor

Telefon: 35 50 38 20