Voksenopplæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Norsk med samfunnskunnskap

Generell informasjon

Kontortid: mandager – fredager fra kl. 08.00- 14.00

Inspektør:
Anne Ragnhild Kjær Sti:   35 50 38 20 / 35 50 38 25

Rådgivere:
Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Dagkurs

Undervisning:

 • 18 timer pr uke, vi følger kommunens skolerute.
 • Mandager, onsdager og fredager fra kl. 08:30 til kl.14:00
 • Tilbud på ulike nivåer.

Kurs skoleåret 2018 - 2019

PeriodePris
20.august 2018 – 17. januar 2019 kr 14 900

 

Kveldskurs

Kurs høst 2018:

Tirsdager og torsdager kl. 17:30 – 20.00

 1. Nybegynnerkurs A1
  Dette er kurset for deg som er nybegynner i norsk, og her vil man jobbe med å lære seg helt grunnleggende norsk, både muntlig og skriftlig. 
 2. Eksamens-forberedende kurs på flere nivåer.
  Dette er kurs er for deg som planlegger å ta norskprøven på A2, B1- eller B2-nivå. For at det skal starte kurs på alle nivåer, må det være nok søkere.
  På disse kursene vil man jobbe med de fem ferdighetene lytte, muntlig, lese, skriftlig og samtale.
  NB! Kurset tar ikke for seg alle innholds-emnene i læreplanen, men du får tilgang til et digitalt læreverk. Du må disponere egen PC og jobbe selvstendig i dette læreverket minimum fem timer i uka.

 

Kursstart: Tirsdag 28. august 2018 kl. 17:15

KursPeriodeTimer
pr uke
Pris
Nybegynnerkurs A1 28.08-12.12 kr 6 100 

Videregående kurs
A2, B1 og B2

28.08-03.12 3 (kun tirsdag) kr 2 750

Viktig informasjon:

 • Betaling følger offentlig regelverk. Depositum for bøker kr 800

 • Kurs med for få påmeldte deltakere vil ikke bli satt i gang.

Regler for betaling

Les om reglene her

Viktig informasjon om betaling

Betalt kursavgift kan ikke refunderes, selv om deltaker slutter før kurset er ferdig.

I prisen for alle kurs ligger kun undervisning. Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg.

Påmelding til kurs

Du kan registrere deg:

 • På våren:     til og med 21. juni
 • På høsten:   fra og med 9. august

Ta med pass og bekreftelse på oppholdstillatelse.

Nærmere informasjon kan du få hos våre rådgivere:
Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Kontortid: mandager – fredag fra kl. 08.00- 14.00

Når du kommer må du ta med pass og bekreftelse på oppholdstillatelse.

Norskprøve

Oppmelding og prøvedato for elever og privatister

 

Prøve for privatiser i oktober 2018:

DatoHva skjer?
29.10 - 02.11.2018 Påmelding til prøven
26.11.–06.12.2018 Prøveperioden
10.01.2019 - 17.01.2019 Prøvebevis for norskprøven blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
11.02.2019 Frist for å klage på resultat på delprøve i
skriftlig framstilling

 

Påmelding skjer via internett: Meld deg på her.

Samfunnskunnskap

Kurs

KURS i 50 timer samfunnskunnskap

Skien kommunale voksenopplæring, Porsgrunn Voksenopplæringssenter og Bamble Voksenopplæring arrangerer 50 timer samfunnskunnskap i perioden 11.06. – 21.06.18

Kurset er for deg som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap, og mangler 50 timer samfunnskunnskap.

Vi gir tilbud på forskjellige språk, også på engelsk og norsk. Ta kontakt med oss for å melde deg på. Skolen trenger informasjon om hvilket språk du ønsker å ta kurset på.

Skien:

Påmelding til Skien kommunale voksenopplæring, tlf. 35 50 38 20, eller ved personlig oppmøte, Fridtjof Nansens gt. 19 C (Skagerak Arena), Skien.

Porsgrunn:

Påmelding til Porsgrunn Voksenopplæringssenter, tlf. 35 54 78 80, eller ved personlig oppmøte, Skolegt. 7., Porsgrunn.

Bamble:

Påmelding til Bamble Voksenopplæring, tlf. 35 96 53 09 eller ved personlig oppmøte, Storgata 8.

 Frist for påmelding: fredag, 16. mars 2018

 NB! Vi kan ikke garantere at vi kan sette opp kurs på alle ønskede språk.

Statsborgerskapsprøven og samfunnskunnskapsprøven for privatister

Tidspunkt for prøver i Skien

Prøvene avholdes ved Voksenopplæringen i Skien fire ganger i året:
mars, juni,september og desember.

Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen. Kandidatene må selv melde seg opp. Meld deg på her.
Det er maks 15 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute.
Kandidater som har tatt prøver tidligere logger seg inn med sitt kandidatnummer i privatistportalen. Dette nummeret finner man på sitt utstedte prøvebevis.

Pris

Prøven koster kr. 600,- og det vil bli sendt faktura i posten. Denne må betales i god tid før selve prøven.

Grunnskoleopplæring for voksne

Generell informasjon

Rettigheter:

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

 •  Kursene er på alle nivåer.
 • Grunnskolen gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Ta kontakt:

 • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26
Undervisningsfag
 • Norsk - muntlig og skriftlig
 • Matematikk - muntlig og skriftlig
 • Engelsk - muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Realkompetansevurdering

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette? Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis.

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Privatister

Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen.
Oppmeldingsfrist er 1. mars

Søknad

Du kan søke på flere måter:

 • Bruk elektronisk søknadskjema
 • Ta kontakt med skolen
  • Rådgiver: Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24
  • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26

 

Søknadsfrist:
Hovedfrist er 15. april, men vi tar inn elever hele året.

Testing:
Nye søkere innkalles til kartlegging. 

Skolestart høsten 2018

Undervisningen starter mandag 20.august kl. 09:00.

Elever ved kombinasjonsklassen møter på Skogmo videregående skole møter mandag 20.august kl. 10:00.

Nærmere informasjon og eventuelle spørsmål til:

Harald Dønnestad, undervisningsinspektør

Tlf.: 35 50 38 20 / 35 50 38 26

Spesialundervisning

Generell informasjon.

Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

Pris: Gratis for de som bor i Skien kommune.

Sted: Undervisningen foregår på skolen, eller på dagsentre og vernede bedrifter i Skien kommune.

Undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

Undervisning for voksne på grunnskolens nivå.
 • Vi tilbyr undervisning til de som:
  • Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker
  • Har behov for opplæring pga sykdom eller skade
  • Har medfødt funksjonshemming
 • Vi utreder og veileder
 • Gir hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon
Søknad

Du kan søke på 2 måter:

Elektronisk søknadsskjema 

 • Om du registerer deg kan du lagre søknaden, og fortsette senere.
 • Om du ikke registerer deg må du fylle ut alt med en gang og sende.

Søknadsskjema (.pdf)

 • Skriv ut søknadsskjemaet og fyll det ut.
 • Send skjema i posten.

Søknadssfrist:
Det er ikke søknadsfrist, vi tar inn elever hele året.

Spørsmål til hvordan en søker:
Ta kontakt med undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

 

Følg oss

Facebook

Publisert: 23.11.2016 11:53
Sist endret: 04.06.2018 14:26
Voksenopplæringen i Skien

Besøksadresse:

Fridtjof Nansensgate 19 c
3722 Skien

Telefon: 35 50 38 20

Kontaktperson: Margret Jonsdottir

Tittel: Rektor

Telefon: 35 50 38 20