Voksenopplæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Norsk med samfunnskunnskap

Generell informasjon

Kontortid: mandager – fredager fra kl. 08.00- 14.00

Inspektør:
Lise Lauritzen Brekke:   35 50 38 20 / 35 50 38 25

Rådgivere:
Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Dagkurs

Undervisning:

 • 18 timer pr uke, vi følger kommunens skolerute.
 • Mandager, onsdager og fredager fra kl. 08:30 til kl.14:00
 • Tilbud på ulike nivåer.

Kurs skoleåret 2018 - 2019

PeriodePris
20.august 2018 – 17. januar 2019 kr 14 900

 

Kveldskurs

Kurs våren 2019:

Nye norskkurs med oppstart i januar 2019

Kveldskurs Nivå: nybegynnere/A1 og A2
Tid:             Tirsdag og torsdag 17:30 - 20:00
Periode:      22.01. - 23.05.19. (90 uv.timer)
Pris:            NOK 6.480,- + bøker

Ta kontakt med oss på vo@skien.kommune.no, eller på
telefon 35 50 38 20.
Du kan også komme innom vårt kontor på
Skagerak Arena, Fr. Nansensgate 19C, Skien

Påmeldingen er bindende.
Utgifter til eventuelle norskprøver kommer i tillegg.

Nivå B1 og B2 kan du ta i Porsgrunn, Skolegata 7,
voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no,
tlf 35 54 78 80

---------------------------------

NORWEGIAN COURSES

Evening courses - Level newbeginners/A1 and A2
6 hours per week
22.01. - 23.05.19. (90 lessons)
Tuesdays and Thursdays
NOK 6.480,- + books

Please contact us by email at
vo@skien.kommune.no
phone 35 50 38 20 or stop by our office at Skagerak Arena, Fr.Nansensgate 19 C. 2nd floor.

Levels B1 and B2 will be held in Porsgrunn
voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no,
tlf 35 54 78 80

 

Viktig informasjon om betaling

Betalt kursavgift kan ikke refunderes, selv om deltaker slutter før kurset er ferdig.

I prisen for alle kurs ligger kun undervisning. Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg.

Informasjon til de som kan ha rett og plikt til norskopplæring

Gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i

 • norsk (550 timer), og
 • samfunnskunnskap (50 timer)

 

Opplæringen er gratis i tre år

 • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller
 • fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse

 

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

 

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om

 • permanent oppholdstillatelse, og/eller
 • statsborgerskap

 

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis

 • du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller
 • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det

 

Praktisk informasjon

Du må selv kontakte oss på Voksenopplæringen i Skien for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak.

Har du spørsmål eller trenger informasjon om frister og rettigheter, da vil vi gjerne at du kontakter oss på tlf. 35 50 38 20, eller kommer innom og bestiller time med rådgiver.

 

Du kan også finne informasjon på www.imdi.no og www.udi.no

 

 

 

 

Free participation in the Norwegian Language and Civic Life for Adult Immigrants Programme

 

The right to participate free of charge in the Norwegian Language and Civic Life Programme for Adult Immigrants Programme

 

Your residence permit in Norway can give you the right to a total of 600 hours of free training in:

 • Norwegian language (550 hours), and
 • Civic Life (50 hours)

 

The programme is free of charge for a period of three years:

 • From the date you were granted a residence permit, or
 • From the date of your arrival in Norway with a valid residence permit

 

You will be required to pay to participate in the programme if you have not started or completed the programme by the end of these three years.

 

Compulsory participation in the Norwegian language and Civic Life for Adult Immigrants Programme

You can be obliged to complete 600 hours of compulsory participation in Norwegian Language and Civic Life Programme in order to have an application granted for:

 • A permanent residence permit, and/or
 • Norwegian citizenship

 

You can apply for exemption from the compulsory programme if:

 • You can document sufficient knowledge of Norwegian language or Sami language, or
 • You can show that you are unable to follow the programme for health reasons or for other weighty reasons.

 

Practical information

In order to apply for the programme, or if you wish to apply for exemption, you must contact us at Voksenopplæringen i Skien (Adult Education Senter), Fridtjof Nansensgate 19 C, 3722 Skien. Tlf 35503820

 

Please contact us if you have any questions or need information about application deadlines or if you have any questions about your rights and obligations.

 

You can also find information online at www.imdi.no and www.udi.no

Påmelding til kurs

Du kan registrere deg:

 • På våren:     til og med 21. juni
 • På høsten:   fra og med 9. august

Ta med pass og bekreftelse på oppholdstillatelse.

Nærmere informasjon kan du få hos våre rådgivere:
Kari Vigerust:   35 50 38 20 / 35 50 38 62
Benedicte Bosrup:  35 50 38 20 / 35 50 38 23

Kontortid: mandager – fredag fra kl. 08.00- 14.00

Når du kommer må du ta med pass og bekreftelse på oppholdstillatelse.

Norskprøve

Oppmelding og prøvedato for elever og privatister

 

Norskprøve i november 2018:

DatoHva skjer?
29.10 - 02.11.2018 Påmelding til prøven
26.11.–06.12.2018 Prøveperioden
10.01.2019 - 17.01.2019 Prøvebevis for norskprøven blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
11.02.2019 Frist for å klage på resultat på delprøve i
skriftlig framstilling

 

Norskprøve i mars 2019:

DatoHva skjer?
21.01 - 25.01.2019 Påmelding til prøven
11.03 – 15.03.2019 Prøveperioden
Fra 05.04.19 Prøvebevis for norskprøven blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
Til og med 03.05.2019 Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling

 

Norskprøve i mai / juni 2019:

DatoHva skjer?
23.04 - 26.04.2019 Påmelding til prøven
20.05.–04.06.2019 Prøveperioden
Fra 20.06.2019 Prøvebevis for norskprøven blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
Til og med 18.07.2019 Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling

 

Norskprøve i desember 2019:

DatoHva skjer?
04.11 - 08.11.2019 Påmelding til prøven
02.12.–10.12.2019 Prøveperioden
Fra 09.01.2020 Prøvebevis for norskprøven blir sendt i posten og karakterutskrift på e-post
Til og med 06.02.2020 Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling

Påmelding skjer via internett: Meld deg på her.

Samfunnskunnskap

Kurs

KURS i 50 timer samfunnskunnskap

Skien kommunale voksenopplæring, Porsgrunn Voksenopplæringssenter og Bamble Voksenopplæring arrangerer 50 timer samfunnskunnskap i perioden 11.06. – 21.06.18

Kurset er for deg som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap, og mangler 50 timer samfunnskunnskap.

Vi gir tilbud på forskjellige språk, også på engelsk og norsk. Ta kontakt med oss for å melde deg på. Skolen trenger informasjon om hvilket språk du ønsker å ta kurset på.

Skien:

Påmelding til Skien kommunale voksenopplæring, tlf. 35 50 38 20, eller ved personlig oppmøte, Fridtjof Nansens gt. 19 C (Skagerak Arena), Skien.

Porsgrunn:

Påmelding til Porsgrunn Voksenopplæringssenter, tlf. 35 54 78 80, eller ved personlig oppmøte, Skolegt. 7., Porsgrunn.

Bamble:

Påmelding til Bamble Voksenopplæring, tlf. 35 96 53 09 eller ved personlig oppmøte, Storgata 8.

 Frist for påmelding: fredag, 16. mars 2018

 NB! Vi kan ikke garantere at vi kan sette opp kurs på alle ønskede språk.

Statsborgerskapsprøven og samfunnskunnskapsprøven for privatister

Tidspunkt for prøver i Skien

Prøvene avholdes ved Voksenopplæringen i Skien fire ganger i året:
mars, juni,september og desember.

Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen. Kandidatene må selv melde seg opp. Meld deg på her.
Det er maks 15 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute.
Kandidater som har tatt prøver tidligere logger seg inn med sitt kandidatnummer i privatistportalen. Dette nummeret finner man på sitt utstedte prøvebevis.

Pris

Prøven koster kr. 700,- og det vil bli sendt faktura i posten. Denne må betales i god tid før selve prøven.

Grunnskoleopplæring for voksne

Generell informasjon

Rettigheter:

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

 •  Kursene er på alle nivåer.
 • Grunnskolen gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Ta kontakt:

 • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26
Undervisningsfag
 • Norsk - muntlig og skriftlig
 • Matematikk - muntlig og skriftlig
 • Engelsk - muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Realkompetansevurdering

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette? Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis.

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Privatister

Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen.
Oppmeldingsfrist er 1. mars

Søknad

Du kan søke på flere måter:

 • Bruk elektronisk søknadskjema
 • Ta kontakt med skolen
  • Rådgiver: Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24
  • Undervisningsinspektør: Haralds Dønnestad - 35 50 38 20 / 35 50 38 26

 

Søknadsfrist:
Hovedfrist er 15. april, men vi tar inn elever hele året.

Testing:
Nye søkere innkalles til kartlegging. 

Skolestart høsten 2018

Undervisningen starter mandag 20.august kl. 09:00.

Elever ved kombinasjonsklassen møter på Skogmo videregående skole møter mandag 20.august kl. 10:00.

Nærmere informasjon og eventuelle spørsmål til:

Harald Dønnestad, undervisningsinspektør

Tlf.: 35 50 38 20 / 35 50 38 26

Spesialundervisning

Generell informasjon.

Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

Pris: Gratis for de som bor i Skien kommune.

Sted: Undervisningen foregår på skolen, eller på dagsentre og vernede bedrifter i Skien kommune.

Undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

Undervisning for voksne på grunnskolens nivå.
 • Vi tilbyr undervisning til de som:
  • Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker
  • Har behov for opplæring pga sykdom eller skade
  • Har medfødt funksjonshemming
 • Vi utreder og veileder
 • Gir hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon
Søknad

Du kan søke på 2 måter:

Elektronisk søknadsskjema 

 • Om du registerer deg kan du lagre søknaden, og fortsette senere.
 • Om du ikke registerer deg må du fylle ut alt med en gang og sende.

Søknadsskjema (.pdf)

 • Skriv ut søknadsskjemaet og fyll det ut.
 • Send skjema i posten.

Søknadssfrist:
Det er ikke søknadsfrist, vi tar inn elever hele året.

Spørsmål til hvordan en søker:
Ta kontakt med undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 24

 

Følg oss

Facebook

Publisert: 23.11.2016 11:53
Sist endret: 14.11.2018 09:28
Voksenopplæringen i Skien

Besøksadresse:

Fridtjof Nansensgate 19 c
3722 Skien

Telefon: 35 50 38 20

Kontaktperson: Margret Jonsdottir

Tittel: Rektor

Telefon: 35 50 38 20