Kontakt

Innhold

Grunnskole og spesialavdeling

E-post: vo@skien.kommune.no
Besøksadresse: Odds plass 3, 3722 Skien
Telefon: 35 50 38 20

Rektor Harald Dønnestad  92 01 31 86
Inspektør på grunnskolen
Hege Melby Svalbjørg 
35 50 38 21 / 92 26 97 78
Inspektør på spesialavdelingen
Cecilie Ødesneltvedt
35 50 38 22 / 90 86 52 97
Rådgiver på grunnskolen
Schanne Anette Myrtrøen
35 50 38 24
Til toppen