Har fakturaen gått til en annen?

Innhold

Ved utsendelse av faktura fra Skien kommune, kan regningen ha gått til en annen i husstanden enn du er vant med.

Årsaken er at det fra og med 18.03.2024 ikke lenger blir foretatt en sjekk mot de gamle e-fakturaavtalene og faktura blir da sendt til den som står som regningsmottaker i systemet. Flere banker har varslet sine kunder om endringen fra e-faktura versjon 1.0 til e-faktura versjon 2.0.  Det vil si at man etter en lovendring strengt holder seg til at den som skal motta fakturaen, er den som opprinnelig inngikk avtalen.

For eksempel kan en ektefelle betale en faktura og bevisst eller ubevisst ha sagt "Ja takk" til e-faktura iht. bankenes eldre versjon av e-faktura. Da vil e-fakturaer komme til denne personen, og ikke til den som faktisk skulle motta den.

Oppdateringen i Visma fører til at fra 18.03.2024, er det den som står registrert som regningsmottaker i systemet som får fakturaen. Hvem som står som mottaker, kan på et tidligere tidspunkt ha blitt avtalt med kommunen eller av praktiske grunner være registrert på den som står først på tinglysningen når ikke annen informasjon foreligger. 

Ta kontakt med banken din, og sjekk hvilke muligheter de tilbyr. 

Til toppen