Priser og gebyrer

Innhold

Skien kommune har utarbeidet en oversikt som viser alle kommunale gebyrer. Der finner du blant annet priser for barnehage, bibliotek, bygge og delesaker, dagtilbud, eierseksjonering, hjemmetjenester, kulturskolen, parkering, private planforslag, SFO, skjenkebevilling, sykehjem, trygghetsalarm, utleie lokaler, vann, avløp og renovasjon.

Se oversikt med de ulike gebyrene

Ønsker du månedlig betaling av dine kommunale avgifter? Klikk her

Til toppen