Heimevernet øver i Skien

Innhold

Fra 11. – 15. juni gjennomfører Innsatsstyrke Gunnerside i Heimevernet HV-03 en øvelse i Grenlandsområdet, med base i Skien.

Heimevernsoldatene vil i denne perioden være godt synlige i bybildet og i kommunen ellers.    

Styrken, som består av 40 militære kjøretøy og 200 heimevernsoldater, har base på gamle Skien videregående skole fra 11.juni, og opererer i hele byen.

Treningen innebærer militær biltrafikk og uniformerte soldater. Øvelsen har fokus på totalforsvaret i Grenland og på Sivilt-militært samarbeid (SIMIS).

Det er viktig for Heimevernet å trene så realistisk som mulig, derfor vil det bli brukt løsammunisjon i sentrum 13.juni. Det høres som smell, men ammunisjonen er helt ufarlig.

Det kan virke skremmende og ubehagelig å se soldater i aksjon i nærmiljøet. Heimevernets oppgave er å beskytte mennesker og verdier, og sikre stabilitet og trygghet ved krise/krig. Derfor må det øves realistisk. Heimevernet ber derfor om forståelse for dette. 

Dere som jobber med mennesker som enten ikke følger med i media, er eldre, barn eller har arbeid med innvandrere/flyktninger oppfordres til å snakke om øvelsen.

Unngå å skremme, men forklar isteden at Heimevernet øver i Skien, for å beskytte oss dersom det skulle oppstå en større hendelse.

Det er sendt ut informasjon til skoler, arbeidsplasser og organisasjoner, men det kan likevel oppstå tilfeller av mennesker som ikke har fått beskjed.

Følgende adresser i Skien vil involveres i øvelsen

Gamle Skien Videregående Skole 
Gamle Gjerpen Sykehjem (Masseskadeøvelse med STHF) 
Kverndalsagaten 1
Kverndalsagaten 4
Torggt 15
Signalveien 8
Nensetbakken 20
Store Mæla Gård
Henrik Ibsens gate 7
Nedre elvegate 42
Bregnevegen 3

For utfyllende informasjon

Les pressemelding på norsk her

Les pressemelding på arabisk her

Les pressemelding på engelsk her

Les pressemelding på somalisk her

Les pressemelding på ukrainsk her

Følg øvelsen i sosiale medier

Man kan følge Innsatsstyrke Gunnerside i Heimevernet HV-03 på:

Facebook: www.facebook.com/gunnerside
X: @istygunnerside 
Instagram: @innsatsstyrkegunnerside

Varslingsprøve onsdag 12.juni

Onsdag 12.juni kl 12:00 gjennomføres Sivilforsvarets rutinemessige varslingsprøve, og politiets nødvarsel til innbyggere.  Det betyr at du hører luftvernsirener, og får et skarpt lydsignal på mobiltelefonen din. Denne øvelsen holdes over hele landet.

Les mer om dette her:
Om Nødvarsel (nodvarsel.no)
Varsling av befolkningen - Sivilforsvaret

Til toppen