Mer om barnehagen

Innhold

Bakken (7) W1920

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 65
Pedagogtetthet: 48%

Bakken barnehage har fire avdelinger og ligger sentralt til på Bakken, nært sentrum i Skien.

Vi tilrettelegger temaer etter barnas alder og fungering. Smågrupper jobber med temaer fra årsplanen og trener på individuelle og sosiale ferdigheter. Vi har en struktur i dagen som er lett å forstå for barn. Dagsrytmen er lik hver dag, og veksler mellom egenvalgte og styrte aktiviteter.

Vi jobber for et inkluderende miljø gjennom omsorg, lek, læring og danning. I dette arbeidet har vi søkelys på inkludering, mangfold, livsmestring og helse. Vi har barn fra mange kulturer og vi ønsker at alle skal oppleve glede, vennskap og utvikling i barnehagen. Vi jobber med språkutvikling slik at alle får lik mulighet til å være aktive deltakere. Vi har et fint uteområde med muligheter lek for både de yngste og de eldste barna. Vi har en liten kjøkkenhage der barna er med å plante og høste.

 

Alle barn skal oppleve seg sett, respektert og anerkjent. Samtidig vil vi jobbe for å oppøve en robusthet for å klare seg godt i livet.

 

Til toppen