Mer om barnehagen

Innhold

I Bakken barnehage arbeider vi med å styrke barnas mestringstro, deres evne til å håndtere konflikter og delta i samfunnet på en god måte.

Bakken Barnehage W1920

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 62
Pedagogtetthet: 44%

Vi har fokus på mangfold og likeverd og på å støtte barn i språkutviklingen. Vi ønsker å synliggjøre og bruke mangfoldet og de ulike kulturene som er representert i barnehagen som en ressurs.

Barna blir tilbudt aktiviteter og lekemateriell som ikke er med på å reprodusere de typiske kjønnsrollene i samfunnet. Vi har fokus på å bruke åpent lekemateriell og materialer som krever at barna tar i bruk fantasien og kreativiteten sin..

Vi har en dagsrytme der vi deler mye opp i mindre grupper. Vi har mye fokus på å få til trygge lekegrupper og gode, nære relasjoner mellom barn - barn og barn – ansatt og derfor følger faste ansatte opp gruppene gjennom hele barnehageåret.

 

Til toppen