Mer om barnehagen

Innhold

Barnehagen ligger landlig til, øst i Skien. Her har vi fine turområder, som de ulike gruppene benytter jevnlig. Vi besøker også Buer barneskole og Enggrav skole- og barnehage, som ligger i gåavstand til barnehagen.

Buerflata Barnehage 4 W1920

Antall avdelinger: fire 
Antall barn: 74
Pedagogtetthet: 50 %

Organisering
Buerflata består av to fløyer, med to grupper på hver fløy.

På småbarnsfløyen har vi gruppene, Rishauen med 1 åringer og Lillebuer med 2-3 åringer.

På storbarnsfløy har vi gruppene, Buerhotten og Borgestua med barn i alderen 3 – 6 år.

Dagsrytme
Vi har en fast struktur, for å gi forutsigbarhet for barn og ansatte. Hos oss deler vi i mindre grupper slik at barna får et pedagogisk opplegg tilpasset alder og funksjonsnivå.

Alle grupper har faste turdager, og vi prioriterer generelt å være mye ute.

Vi serverer to måltider hver dag. Frokost har barna med selv. Måltidene i barnehagen består av melk, brød/knekkebrød, et variert utvalg av pålegg, frukt og grønnsaker. God tid, sosialt samspill og selvstendighet er nøkkelord under våre måltider.

Fokusområder
Barnehagens hovedfokus er et inkluderende barnehagemiljø, og vi jobber aktivt med at alle barn skal oppleve å ha en venn.

Lekemiljøet skal stimulere til allsidig aktivitet og utvikling både inne og ute.

I overgangen barnehage-skole er vi med i et pilotprosjekt med Buer skole – Buersekken. Her samarbeider barnehagen og skolen om innhold for det siste året i barnehagen, slik at barna har med seg noe kjent ved skolestart.

 

Buerflata W1920 (1)
Til toppen