Mer om barnehagen

Innhold

Falkum barnehage er en aldersinndelt fireavdelings kommunal barnehage. Dette gir gode muligheter for lek, læring og vennskap med jevnaldrende.

Visjon

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 70
Pedagogtetthet: 50%

Barnehagen ligger på Nordre Falkum, rett ved Lundedalen friområde. Der har vi vår egen «hundremeterskog» med grillplass, tipier, amfi og akebakker på vinteren. Barnehagens uteområde brukes aktivt hver dag og gir muligheter for fysisk utfoldelse og kroppslig lek. I barnehageåret 2023/2024 rehabiliteres dessuten barnehagens eget uteareal. Vi er også andelseier på Århus gård, hvor barna reiser for å hilse på dyra og høste frukt og grønnsaker.

Vennskap og fellesskap
Visjonen vår rommer verdier som legges til grunn for arbeidet i barnehagen. Å delta i lek og få venner er noe av det viktigste for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Personalet arbeider for at alle barn skal ha en god barndom, oppleve vennskap og å være en god venn. Vi arbeider for å skape gjensidig toleranse for ulikheter, åpenhet for mangfold og inkludering, for både barn, foresatte og ansatte. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for opplevelsen av tilhørighet og fellesskap.

Gjennom barnehagens mattilbud opplever barna å bli kjent med varierte smaker, lukter og konsistenser. Maten som tilbys i barnehagen skal være sunn, næringsrik og variert. Det serveres to måltider daglig, med ukentlige middagsmåltider. 

Falkum W1920
Hh W1920
Se W1920
Til toppen