Mer om barnehagen

Innhold

I Gimsøy barnehage arbeider vi for at hvert barn skal oppleve trygghet og tilhørighet til sin gruppe, og mestre samspill i et mangfoldig, sosialt miljø.

Gimsøy Barnehage Blåtimen W1920

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 70
Pedagogtetthet: 43%

Barnehagen har en forutsigbar og fast dagsrytme.

Aktive voksne deltar i lek og aktivitet gjennom dagen og legger til rette for alderstilpasset aktivitet i avdelingsfellesskapet og i mindre grupper.

Gimsøy barnehage ligger på historisk grunn, der nonnene som tilhørte Gimsøy kloster på 1500tallet, hadde hagen sin. Vi har valgt å benytte denne historiske forankringen, ved valg av navn på

avdelingene: Nonnehagen, Mølleveien, Kristiansro og Lillekloster. 

Vi har organisert avdelingene i aldersrene grupper, 1-2 år, 2-4 år og  4-5 år.

Dette gir gode muligheter for lek med jevnaldrende, og utvikling av vennskap.

 Vi tar ansvar for overgangene, når barna bytter avdeling, og vi sørger for at kjente voksne alltid følger med barna.

I Gimsøy barnehage har vi tro på at alle barn:
- kan og vil være en del av fellesskapet
- kan og vil mestre lek og læring
- kan og vil kommunisere

For oss i barnehagen er tid viktig.

Med god tid  kan vi  utvikle lek og vennskap, bygge relasjoner, styrke barns selvfølelse og skape et miljø for omsorg og empati og gripe muligheter til læring, i det daglige samværet med små og store.

 

Gimsøy barnehage har sentral beliggenhet, rett ved siden av Gimsøy ungdomsskole, på vestsiden, utenfor Skien sentrum. Vi grenser til et åpent grøntareal, vi har kort vei til skog og turområder, og også til byen og kulturlivet. 

Vi bruker barnehagens nærmiljø aktivt til turer og friluftsliv og vi låner gymsalen på Gimsøy ungdomsskole til fysisk aktivitet.

Til toppen