Mer om barnehagen

Innhold

Gråtenmoen barnehage består av fire avdelinger og ligger i hyggelige omgivelser på Gråtenmoen/Kjørbekk. Uteområdet er variert, og innbyr til barns lek og utforskning.

Gråtenmoen (3) W1920

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 59
Pedagogtetthet: 44%

I uteområdet er det synlig at barn er deltagende i prosjektene. Gjennom året planter og høster vi ulike spiselige vekster i hageparsellene våre. Det vi høster, bruker vi i måltidene våre.

Barnehagen har et stort mangfold i barnegruppen, der ulike kulturer, religioner og livssyn er representert. Vi er opptatt av at mangfoldet vårt er en styrke, som preges av gjensidig respekt og anerkjennelse.

Verdiene våre synliggjør vårt grunnlag for pedagogisk praksis. Barnehagehverdagen preges av fellesskap, lek og glede. Alle blir møtt med anerkjennelse og likeverd uavhengig av kjønn, legning, sosial bakgrunn og religion.

Gråtenmoen (2) W1920
Gråtenmoen Barnehage 4 W1920
Gråtenmoen Barnehage 3 W1920
Til toppen