Mer om barnehagen

Innhold

Gulset barnehage har fire avdelinger: Nord, Sør, Øst og Vest. Avdelingsnavnene symboliserer det kulturelle mangfoldet i barnegruppen.

4835 Bilde 3 Gulset Barnehage W1920

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 54
Pedagogtetthet: 50%

Gulset barnehage har fire avdelinger: Nord, Sør, Øst og Vest. Avdelingsnavnene symboliserer det kulturelle mangfoldet i barnegruppen.
Vi holder til sentralt på Gulset. Nærmeste nabo er Stigeråsen barneskole. 

Lek og inkludering prioriteres i Gulset barnehage. 
Leken har en sentral plass, fordi det er barns arena for læring og utvikling gjennom språklig og sosialt samspill (Rammeplanen for barnehager).   

Vi tar utgangspunkt i barnets interesser, behov og forutsetninger for å ivareta hvert enkelt barns utvikling og trivsel.
Læringsmiljøet i Gulset barnehage innbyr til lek og kreativ tenkning i flere rom både ute og inne.  Vi arbeider for å ivareta utforskertrangen, mestringsopplevelser og løsningsorientering.  
Fellesrommet midt i barnehagen er møtepunkt for felles aktiviteter, sang og musikk. 

Gulset W1920
1
Bilder Hjemmeside Gulset Barnehage
4
387588510 1046443639820904 7580895824087405759 N
393783168 23987335450909819 1380721755010645620 N
387573486 263456860020252 658799907325414490 N
Til toppen