Om barnehagen

Innhold

Kollmyr barnehage

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 61
Pedagogtetthet: 50%

Kollmyr barnehage ligger naturskjønt til i utkanten av Vestmarka på Gulset. Her er målet trygghet, trivsel, mestring og utvikling for alle barn. Vi jobber for trygge og gode relasjoner mellom barn, og med de voksne. Barn skal få utvikle seg ved at de møter utfordringer og motstand ut fra sin alder og modenhet. Læring og utvikling skjer primært via lek og sosialt samvær med andre.

Barnehagen har fire avdelinger, som alle har en fast dagsrytme. På de store avdelingene; 3-6 år, har vi faste dager med grupper på tvers, og innholdet er tilpasset årsplan og årshjul.

Vi arbeider for at alle barn skal forstå og bli forstått. Det kan være ved hjelp av kropp, mimikk, gester, kort, konkreter, tegn og symboler, i tillegg til tale.

Kollmyrbhg 9 W1920

Sosial kompetanse er viktig i vår pedagogiske plattform. Ferdighetene består av selvkontroll, selvhevdelse, empati med mer. Det betyr at barn kan ta andres perspektiv, vente på tur, utsette egne behov, hevde egne meninger, tåle motstand og uenighet og inngå i lek med andre.

Kollmyrbhg 11 W1920
Kollmyrbhg 6 W1920
Kollmyrbhg 13 W1920
Kollmyrbhg 2
Kollmyrbhg 8 W1920
Til toppen