Mer om barnehagen

Innhold

Antall avdelinger: 2
Antall barn: 26
Pedagogtetthet: 42%

Skotfoss barnehage er tilknyttet Skotfoss Oppvekstsenter som favner et sosialt samspill og læring for barn fra 1-13 år. Vi har fokus på trivsel, mestring relasjoner og vennskap mellom barn og voksne. Vi er opptatt av at læring skjer gjennom lekens premisser og leken er en stor del av barnas hverdag.

Barnehagen er en del av et oppvekstsenter og dette gir oss gode muligheter for samspill og aktiviteter mellom skole, sfo og barnehagen. Vi har gode rutiner på overganger og barna er trygge og kjente i omgivelsene når de starter på skolen. Vi bruker gymsalen ukentlig og vi har felles sangstunder fire ganger i året.

Til toppen