Mer om barnehagen

Innhold

Tiedemannsjordet barnehage
Bilde av Tiedemannsjordet barnehage

Antall avdelinger: 3
Antall barn: 46
Pedagogtetthet: 51%

Leken er sentral i barns liv, og alle barn skal oppleve inkludering, vennskap, utvikling og læring gjennom leken. Vi har fokus på den gode voksne som møter barn med god omsorg og trygghet og som legger til rette for gode leke- og læringsopplevelser. Vi legger vekt på å styrke barns robusthet. Det skal være en god balanse mellom trygghet og utfordringer og det barnet klarer å mestre. Vi ønsker å være den autoritative voksne som bygger en positiv relasjon med barnet og gir varme, men også tydelige rammer i fin balanse.

Barnehagen har jobbet systematisk med språk over flere år, og har et spesielt fokus på supplerende kommunikasjon. Hos oss skal alle barn oppleve å bli forstått uavhengig av barnets uttrykksform.

Til toppen