Mer om barnehagen

Innhold

Antall avdelinger: 1
Antall barn: 21
Pedagogtetthet: 50%

I lille Tufte barnehage blir alle godt kjent med hverandre, både voksne og barn. 

Barnehagen ligger landlig og tett på flotte turområder. I nærområdet er det mange gårder, som gir barna nærkontakt med husdyr og dyrking av mat.

I Tufte barnehage har vi store, gode rom som er tilpasset barnehagebarns behov for allsidig lek og fysisk utfoldelse. Vi har et oversiktlig uteområde som innbyr til ulik type lek.

Har man plass i Tufte, slipper man å bytte avdeling i løpet av barnehagetida, og søsken får mulighet til å være sammen. Vi deler barna i mindre barnegrupper for å imøtekomme barnas behov i forhold til utviklingsnivå, mestring, interesse, lek og sosialt samspill.

Dagsrytmen gir oversikt og forutsigbarhet. En vanlig dag i Tufte starter med frokost og frilek før vi deler i aldersgrupper for lek, turer og temaarbeid. Vi har lesestund eller mattestund hver dag etter mat. På ettermiddagen leker vi sammen ute eller inne.

Vi har fokus på lek, vennskap og relasjonsbygging. Lek er barnas læringsarena og er en naturlig og viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Voksne er med å starte, verne og videreutvikle barns lek.

Til toppen