Elsparkesykler i Grenland

Innhold

Tre aktører ha fått tillatelse til å leie ut elsparkesykler i Grenland.

De har fått tillatelse til å sette ut 400 el-sparkesykler hver, og de bestemmer selv fordeling mellom kommunene.

Firmaene Ryde Technology AS, SURF Ride AS og Zvipp AS har fått tillatelse til utleie i 1 år fra 1. april 2023 til 31. mars 2024.

Grenlandskommunene har utarbeidet en forskrift som utleierne må følge. Den setter blant annet krav til teknisk kvalitet på sparkesyklene, hvordan utleierne skal sikre framkommelighet og orden, og sikre trygghet og sikker ferdsel for alle.

I 2024 må utleierne søke på nytt. Erfaringer i det første driftsåret vil påvirke kravene som settes til ordningen neste år, og hvilke firma som får tillatelse til utleie.

Kontaktinformasjon til utleieselskapene

Utleie av el-sparkesykler er et rent kommersielt tilbud. Har du spørsmål om bruken av sparkesyklene eller vil melde fra om feilparkerte sparkesykler, anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med utleieselskapene.
Ryde: e-post: support@ryde-technology.com. telefon 67 79 26 44
SURF: e-post: info@surfingscooters.com, telefon 21 51 00 31
Zvipp: e-post: support@zvipp.no, telefon 93 03 33 90

Råd og regler om bruk

De fleste el-sparkesyklene vil være til leie i Skien og Porsgrunn. Den beste informasjonen og hvor de er plassert, finner du i appene til utleierne, Ryde, SURF og Zvipp. For el-sparkesykler gjelder de samme trafikkreglene som for sykler.

Hovedregelen når du parkerer en el-sparkesykkel, er at den ikke skal være til hinder eller ulempe for andre. Du må derfor parkere slik at barnevogner og rullestolbrukere lett kan passere uten å bli hindret.
Gode tips til parkering:

  • Parker godt til siden på et fortau, helst langs vegger eller kanter slik at den stikker minst mulig ut på fortauet.
  • Parker i sykkelstativ
  • Unngå parkering på smale fortau

Regler og tips for bruk av el-sparkesykler:
Regler for liten elektrisk motorvogn på vegvesen.no
Tips om bruk av el-sparkesykler fra regjeringen.no

Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene.

Til toppen