Ny gang- og sykkelforbindelse i Kverndalen

Innhold

Endelig settes spaden i jorda for en ny gang- og sykkelforbindelse gjennom Kverndalen.

Illustrasjon som viser ny gang- og sykkelforbindelse i Kverndalen

Vi gleder oss til å komme i gang og ser frem til ferdigstillelse sommeren 2024. Sammen med nytt legesenter og Kverndalen bo- og dagsenter, vil den nye gang- og sykkelløsningen bli en viktig del av en helhetlig opprustning av området.  

Nedre del av gang- og sykkelløsningen vil være utformet som en rampe i plass-støpt betong, som svinger seg opp fra Kverndalstorget (nedre torg) til øvre torg og videre frem til det gamle politihuset. Ved øvre og nedre torg skal det legges nytt dekke, med gjenbruk av betonghellene som lå der før. Gang- og sykkelløsningen skiller gående og syklende. Den blir fem meter bred, med to meter til gående og tre meter til syklende.  
 
Det blir gatevarme i gang- og sykkelløsningen som gjør det mulig å bruke traseen året rundt. 

Kunst og grønt

En skulptur av kunstner Marisa Ferreira vil pryde området mellom gang- og sykkelrampen og det nye legesenteret. På begge sider av gang- og sykkelløsningen vil det være grønne områder med stauder, busker, klatreplanter og trær. Deler av grøntområdene skal fungere som regnbed for å håndtere overvann, og gang- og sykkelløsningen vil være fremtidig trasé for flomvei. 

Samarbeid og spleiselag

Den nye gang- og sykkelforbindelsen er et bypakkeprosjekt, og et samarbeid mellom Skien kommune og Lietorvet Boligutvikling AS. Byggherre er Lietorvet Boligutvikling AS på vegne av Skien kommune. Totalentreprenør er HRL Entreprenør AS. Den totale kostnaden for prosjektet er 39 millioner kroner finansiert med midler fra Bypakke Grenland (22,9 mill. kr.), Skien kommune (4,8 mill. kr.) og Lietorvet Boligutvikling AS (11,3 mill. kr.).

Fram mot årsskiftet og ut på nyåret vil utbygger starte med forarbeid, graving, fundamentering og betongarbeid. Det vil innebære noe støy for naboer. Ordinær arbeidstid er hverdager klokka 07-17.

Det kan i perioder bli redusert fremkommelighet for myke trafikanter. Vi oppfordrer de som oppholder seg i området om å respektere byggegjerder, sperrebånd og anvisninger fra vaktmannskap.

Til toppen