Det skjer mye i Kverndalen. Boligutbygging og nytt sykehjem drar i samme retning som bypakkeprosjekt, bymiljøtiltak og vilje og mot hos unge gründere. Til sammen investeres 800 millioner i området.

Til toppen